Eerste inventarisieronde: weiden Koolkerke 31 maart 2012

Frank De Scheemaeker

Deze morgen mijn eerste inventarisatieronde gelopen doorheen de weiden van Koolkerke. Heerlijk gevoel na een zware werkweek. De eerste stop was al goed voor een zangpost Blauwborst en Rietgors. Leuk. Langs de Hemelbeek 3 kp Wintertaling en 3 kp Smient. Een Watersnip vliegt op en een Grutto komt baltsen boven hoofd. Ook Kievit en Scholekster zijn aanwezig. Het aantal exoten beperkt zich dit jaar voorlopig tot 2 kp Canadagans en 1 kp Nijlgans. In de verte lacht een Groene Specht en een Zwartkopmeeuw laat kort zijn katachtig gemiauw horen. Een groepje Graspiepers vliegt op (wellicht doortrekkers) en dat is het zo’n beetje. De weiden staan erg droog en de aantallen Grutto’s, Kievitten en Scholekster zijn ondermaats in vergelijking met 10 jaar terug. Ben benieuwd of het tij ooit nog zal keren?