VERSLAG BROEDVOGELVERGADERING 16 MAART 2012

Frank De Scheemaeker

Beknopt verslag Broedvogelvergadering vrijdag 16 maart

Vormingsplus – Sint-Pieters: 30 deelnemers.


20u-21u40

  1. Avimap.be: voorstelling door Dominique Verbelen van het nieuwe invoer en verwerkingsprogramma voor broedvogel inventarisaties. Personen die tellen voor het monitoring project en of ergens een ander gebied hebben, worden verzocht hun gegevens via Avimap in te voeren en te verwerken. Bied een groot tijdsvoordeel.
  2. Weidevogel beschermingsproject: Marc De Ceuninck heeft tekst en uitleg bij het beschermingsprogramma voor weidevogels: landbouwers krijgen subsidies als ze hun weiden voor 15 mei niet bevolken, daarna maximum 2 runderen per ha vestigen en weinig stikstoffen aanbrengen. Per beschermd nest van Kievit, Grutto, Tureluur krijgen ze een extra subsidie. Wij controleren of die aantallen kloppen.
  3. ABV project: Frank brengt de boodschap van coördinator Stijn over: de meeste hokken vonden een teller in 2012!
  4. Zwaluwenproject: er vertrekt een oproep naar alle traditionele tellers om ook in 2012 hun locaties te tellen. Het subsidiereglement gaat in elk geval voor 2012 onverdroten verder.
  5. Bijzonder en Algemeen broedvogelproject: alle tellers worden opnieuw verzocht hun traditioneel gebied te tellen en alle bijzondere en algemene broedvogels op het einde van het seizoen door te geven.


22u10 – 23u

Mergus kwis: 20 vogel – en 5 allround vragen: de ploeg van Dominique, Wim en Liesbeth winnen overtuigend.

Tot net na twaalven praten we na aan de gezellige bar.

Frank De Scheemaeker