Heuglijk nieuws uit de hogere regionen van Brugge

Machteld Kaesemans


Wat verwacht werd , is waarheid gebleken : na afwezigheid van één jaar en verhuis naar St. Salvator in 2011 (letterlijk ‘redder’ in nood) zijn de Slechtvalken terug op hun geliefkoosde stek : heel hoog op OLV.   De lievelingsvogels van Maria van Bourgondië maar vooral van alle Brugse Mergussers en Natuurpunters hebben geduldig gewacht op de bijwijlen lawaaierige restauratie van hun hemelhuis om de site weer te betrekken. Bij een vluchtig controlebezoek vandaag bleek het paar gezegend met 3 piepkleine en ei-verse kuikentjes. Een vierde ei lijkt kip-klaar en een vijfde ei mag hoogst waarschijnlijk als onvruchtbaar  of verloren worden beschouwd.Interessant zijn uiteraard de nestvondsten : een braakbal en een mooi vogelbekje dat door de de allerbeste vogelaars, vogelringers, fotografen en birdwatchers van onze vogelgroep wel onmiddellijk op naam zal worden gebracht. Of niet ? Alleszins interessant en benieuwd om te weten !

Achteraf blijkt dat het indertijd aanbrengen van een nestbak op de Sint Salvatorstoren een goed initiatief is geweest en dat op die manier onze vogels een alternatieve nestplaats is aangeboden. Die tweede locatie is tijdens voorbije winter eveneens druk bezocht en gebruikt als traditionele roestplaats. Ook zou het kunnen dat in de toekomst en dit in navolging van ander sites (o.m. Antwerpen) een tweede koppel zich komt installeren op St.-Salvator , ongeacht de geringe afstand tussen beide locaties.


Voor de ‘spotters’, de nieuwsgierigen , de voorbij kuierende toeristen en de fanatici al dan niet kerkelijk geïnspireerd, kan een momentje bezinnende observatie best met de verrekijker of met de telescoop vanuit het  pleintje aan de voet van de toren best bevredigend zijn. De komende dagen zullen die jonge gulzige kuikens constant moeten gevoed worden zodat de oudervogels meer dan ooit actief zullen zijn  met het vangen en aanbrengen van de prooien. Meestal gaat het dan, vooral naar het einde toe, gepaard met heel wat geroep en activiteit op de nestbak en rond de toren.


Paul Maertens en Guido Orbie