BLIKVANGERS van 02-07 tot en met 08-07-2012

Machteld Kaesemans

Koereiger / Rik De Jaegher.

 

Het blijft nog steeds zeer rustig.

Enkele soorten steltlopers hebben hun terugtocht naar het Zuiden aangevat. Zo zagen we reeds veel Kemphanen,  vooral mannen aan verscheidene plassen. Sommigen beginnen te ruien, anderen zitten nog in prachtkleed.

Twee Koereigers bezochten kortstondig de Uitkerkse Polders.

Op meerdere plaatsen in ons Mergusgebied heeft de Ransuil gebroed, hierbij een reeks foto’s van een vogel op zoek naar muizen voor de jongen.

De Roodmus werd opnieuw waargenomen in de Zwinbosjes, helaas zonder afbeeldingen.

Wulpen kunnen bewonderd worden op hun slaapplaatsen, ook die zijn er terug.

 

 

Kemphaan

1-2 / Roland François,  3 / Herman Blockx.

4-5-6 / Marc Nollet.

 

 

WAARNEMERS:

 

Albert Neyt, Bruno Beyen, Daniël Wybo, Danny Claeysier, Dominique Bauwens, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Guido Rappé, Hans Compernolle, Jan D’hondt, Johan Buckens,  Kenny Hessel, Kris Lesage, Luc Van den Kerchove, Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Nollet, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore, Peene Dirk, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Romain Deloof, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Pauwels, Dirk Vercoutter, Jan Swimberghe, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduystert J.P., Jonathan Meire, J.Vanryckeghem, Paul Decuypere, Koen Vandepitte, Hans Vansteenbrugghe, Dimitry Van de Populiere, Ward Vercruysse, Willi Sas, Jasper Mussche, Robrecht Debbaut, Jean-Pierre Robert, Simon Feys, Olivier Dochy, Pauwel Bogaert, Sander Wouters, Denis van der Elst, Nicolas Brackx, Jacxsens Bruno, Daan Verschelde, Wouter Braem, Danny Salembier.

 

 

Kerkuil

1 /  Ruben Saey.

2 / Machteld Kaesemans.

 

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 


Ransuil

1-2-3-4 / Freddy Cordy.

5-6 / Marc Nollet.

 

 

Kwartel: Oedelem, Uitkerke Weiden, Heuvellandschap Wijnendale.

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Koereiger: Uitkerke Weiden.

Wespendief: Doeveren West, Kleyne Vlakte, Weiden Pompje, Nieuwenhove, Zerkegem Put.

Bruine Kiekendief: Ettelgem, Uitkerke, Oudenburg, Klemskerke, Dudzele, Stalhille.

Slechtvalk: Voorhaven Westdam, Luzerneveld.

Waterral: Assebroek Meersen, Stinker en Blinker.

Steltkluut: Uitkerke Weiden, Schorrenweiden, Weiden Pompje, Weiden Noordede, Stalhille Akkers.

Bosruiter: Lage Moere, Weiden Pompje, Achterhaven, Uitkerke Weiden.

Grote Stern: Strand te Knokke, Het Zwin, Zee te Zwinbosjes.

Zomertortel: Damme Zuiddijk, Roksem Put, Zwinbosjes, D’Heye.

Kerkuil: Seysele Veldhoek.

Zwarte Specht: Kampveld, Tudor.

Wielewaal: Stinker en Blinker, Bos van Wijnendale.

Cetti’s Zanger: Damme Stadswallen, Zeekanaal, Achterhaven.

Sprinkhaanzanger: Uitkerke Weiden, Heist Kuststrook, Zwinbosjes.

Braamsluiper: Zedelgem Noordhoek, D’Heye, Achterhaven.

Blauwborst: Weiden Pompje, Achterhaven.

Gekraagde Roodstaart: Maleveld, Beverhoutsveld, Assebroek Meersen.

Roodmus: Knokke Zwinbosjes.

Goudvink: Zwinbosjes.

 

 

Zangers – Soort Sylvia

1: Grasmus / Danny Claeysier.

2: Tuinfluiter / Ruben Saey.

3: Zwartkop / Patrick Keirsebilck.

 

Machteld Kaesemans  10-07-2012.