UITNODIGING: SLECHTVALKEN UITVLIEGMOMENT NU ZATERDAG 08 JUNI 2013 (perstekst van Guido O. – tevens onze uitnodiging)

Frank De Scheemaeker

Brugse vogelaars in de ban van de Slechtvalken

 

‘Mergus’-fans , de vogelwerkgroep van Natuurpunt Oostkust volgen deze dagen met stijgend enthousiasme het ‘uitvliegen’ van een stel jonge Slechtvalken (4) op de toren van Sint-Salvator. Sinds het eerste geslaagd broedgeval in 2008 op de OLV- toren , het allereerste voor West-Vlaanderen, zijn de vogels niet meer uit Brugge en de polderstreek  weg te denken. Deze prachtige roofvogels, sneller dan de wind,  waren eertijds  geliefde jachtgenoten van Maria van Bourgondië en hebben  sinds jaren hun vaste stek hoog op de torens van Brugge, eerst als overwinteraars en sinds enkele jaren als vaste inburgeraars – broedvogels.

De plaatselijke enthousiaste Mergus-leden waarvan sommigen wekelijks met telescoop en verrekijker het Belfort bestormen om van daaruit het reilen en zeilen van deze prooivogels  op Sint-Salvator waar te nemen bieden alle natuurvrienden, nieuwsgierige belangstellenden en toevallige passanten de kans om de jonge vogels aan het werk te zien. Bedoeling is de ‘pulli’ = de jonge nest verlaters door de telescopen en verrekijkers gade te slaan terwijl ze aan het ‘stretchen’ zijn , vleugeloefeningen voorafgaand aan de definitieve ‘take off’. Het ouderpaar is steeds in de buurt met impressionante duik- en scheervluchten, somtijds luid alarmerend en lokkend.

De ‘spotters’ en de leden van de Mergus –vogelwerkgroep staan stand-by en zorgen voor uitleg.

Trefpunt : zaterdag 08 juni – hoek Simon Stevin plein met Sint-Salvatorkoorstraat (Galerij Broes)

Uur : 10u30 tot ca. het middaguur

Leiding: onze nieuwe Slechtvalken project verantwoordelijke Paul Maertens en het Mergus bestuur.

Iedereen welkom.

 

NB

 

We willen  Guido Orbie verder van harte bedanken voor de jarenlange trouwe opvolging van de Slechtvalken in de Brugse regio en wensen Paul Maertens veel succes bij de opvolging.

(Meer inlichting nodig: mail of bel Frank op frank.descheemaeker@ksynet.be of 0473 91 84 36)