BLIKVANGERS van 19-08 tot en met 25-08-2013

Machteld Kaesemans

Draaihals  /  Benny Cottele.

 

De blikvangers van deze week kwamen er met enige inspanning, maar ik ben terug.

 

In de week van 12-08 tot en met 18-08-2013 vielen vooral op : grauwe pijlstormvogel, bonte vliegenvanger, heel veel grote stern, rode wouw, grote karekiet, waterrietzanger, eerste paapjes, porseleinhoen, noordse stern, snor en purperreiger.

 

Vorige week van 19-08 tot en met 25-08-2013 ging de trek onverminderd voort met visarend, grauwe kiekendief, een eerste grote zilverreiger. Veel wespendieven werden gespot in deze zomermaanden met het prima weer. Krooneend behoort ook tot de nieuwkomers.

 

Opvallend waren wel de vele bonte vliegenvangers en de zeer speciale draaihals. Paapje zag men in grote getale, nieuw zijn ook duinpieper en boompieper.

 

 

Lepelaar

 

Marnix Vyncke

.

Grote Zilverreiger

 

Johan Buckens

 .

.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Armand Gernaey, Arnoud Zwaenepoel, Bart Van Gelder, Bart Van Thuyne, Carl Vertommen, Chris Melis, Danny Depauw,  David Botteldoorn, Davy De Groote, Decoster Filip, Dirk Vercoutter, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Van Bosch, Filip De Ruwe, Frank De Scheemaeker, Gerard Liegeois, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Hans De Blauwe, Hans Miltner, Hans Vansteenbrugge, Hilbran Verstraete, J.Vanryckeghem, Jan Baert, Jasper Mussche, Jean-Sebastien Rousseau Piot, Johan Buckens, Jonas Pottier, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Jonathan Meire, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Delva, Kris Lesage, Leo Declercq, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Marc Rogghe, Marnix Vyncke, Miel Ferdinande, Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Beirens, Patrick Keirsebilck, Paul D’hoore, Peter Van Herp, Pieter Van Hauwaert, Rik Vande Kerchove, Robrecht Gysbertsen, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudy Deplae,  Sander Bruylants, Serge Allein, Simon Vyncke, Stefaan Brinckman, Stefaan Keereman, Stijn Borny, Tom Goossens, Van Colenberghe Eric, Verduystert Jean-Pierre, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Deloddere, Wim Pauwels.

 

 

 Visarend    /    Wespendief

 

Foto’s :  Dieder Plu

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Bonte Vliegenvanger    /    Paapje.

 

Patrick Keirsebilck    /    Marnix Vyncke.

 

 

Zomertaling: Uitkerke, Het Zwin.

Krooneend: Vloethemveld.

Geoorde Fuut: Achterhaven.

Zwarte Ooievaar: Vloethemveld

Lepelaar: Uitkerke, Achterhaven, Het Zwin, Heist.

Kwak: Kleiputten Nieuwe Vrede.

Grote Zilverreiger: Vloethemveld.

Visarend: Vloethemveld, Visserskruis.

Wespendief: ZIE LINK

Bruine Kiekendief: ZIE LINK

Blauwe Kiekendief: Uitkerke, Vlissegem.

Grauwe Kiekendief: Klemskerke.

Slechtvalk: Achterhaven, Damme, Brugge, Snellegem.

Waterral: Achterhaven.

Strandplevier: Het Zwin.

Bosruiter: Uitkerke, Varsenare, Knokke, Achterhaven..

Kleine Strandloper: Klemskerke, Achterhaven.

Krombekstrandloper: Achterhaven.

Geelpootmeeuw: Uitkerke.

Dwergstern: Strand bij Oostdam.

Grote Stern: Heist, Het Zwin.

Bosuil: St.Michiels, Vloethemveld, Merkenveld.

Draaihals: Lissewege, Heist, Damme, Zeebrugge, Strand bij Oostdam.

Kleine Bonte Specht: De Haan, Sijsele.

Zwarte Specht: Bulskampveld, Vloethemveld.

Cetti’s Zanger: Achterhaven.

Waterrietzanger: Eendenkooi Lissewege.

Sprinkhaanzanger: Lissewege

Braamsluiper: Knokke, Strand bij Oostdam.

Blauwborst: Achterhaven, Uitkerke.

Gekraagde Roodstaart: Achterhaven, Heist, Voorhaven, Strand bij Oostdam, Beernem,

Paapje: ZIE LINK

Bonte Vliegenvanger: Strand bij Oostdam, Eendenkooi, Achterhaven, Voorhaven.

Duinpieper: Achterhaven, Voorhaven.

Boompieper: Voorhaven, Lissewege.

Europese Kanarie: Achterhaven.

 

 

Duinpieper    /     Boompieper

 

Jules Fouarge    /    Patrick Keirsebilck

 

Machteld Kaesemans  27-08-2013