BUSTRIP SCHOUWEN – DUIVELAND OP 28 DECEMBER – SFEERVERSLAGJE VOORBEREIDING ZATERDAG JL

Frank De Scheemaeker

Hoys allen

Zaterdag jl trokken Machteld, Pierre, Paul M, Johan Vh en ondergetekende naar  Schouwen-Duiveland om er de bus trip voor te bereiden waarop niet minder dan 58 Mergussers zijn ingeschreven. We herhalen kort even de praktische afspraken:

 
We verzamelen om 7.15 u en vertrekken stipt om 7.30 uur (stipt) aan de gekende randparking Haven Brugge – Louis Coiseaukaai – en zijn daar terug ca 19u. We eten ’s middags onze boterhammen op in Plaza ’t Wapen van Stellendam, Voorstraat 2 3251 BD Stellendam, www.wapenvanstellendam.nl

 

De voorbereidingstocht verliep onder gunstige weersomstandigheden en vooral de waarnemingen aan de Brouwersdam met zonlicht en wind in de rug zullen eeuwig in ons geheugen gegrift blijven. Aan de Spuisluis Noord immers mooi samen: 1 Ijs – en 8 Roodkeelduiker, kleine groepjes Futen en Kuifduikers, zowel Grote – als Zwarte Zeeëenden, 1 Kuifaalscholver bangelijk dicht vissend in de branding, 1m+4w Ijseend, 3 Toppereend,  grote groepen Brilduiker en Middelste Zaagbekken. Echt uniek.

 

Net ervoor hadden we de Prunjepolder en de Flauwers Inlagen bezocht en er genoten van duizenden Brand- en Rotganzen, grote groepen Goudplevieren en zowat alle eendensoorten. Na het middagmaal in Stellendam bezochten we de Scheelhoek met zijn uniek rietveld en talloze stootvogels: Havik, Blauwe – en Bruine Kiekendief, Buizerden, enz…enz… We sloten de dag af in de haven van Stellendam en de slikken van de Kwade Hoek waar duizenden en nog een duizenden steltlopers en eenden verbleven. We zien het alvast zitten de 28ste. Jullie ook?

 

Frank, Machteld, Pierre, Johan en Paul