VERSLAG: ” Mergus Midwinter Feest / Algemene Vergadering “

Machteld Kaesemans

 

Op 24-01-2014 ging het winter ledenfeest alsook de algemene vergadering van Vogelwerkgroep Mergus door, in de mooie zaal en bar van Vormingplus Sint-Pieters. De deuren gingen open om 19u20. Zowat 55 leden maakten hun ”entree”, wat eigenlijk veel was in een januari maand en weekend vol activiteiten en vergaderingen bij de natuurpunters.

 

 

Eerst werd een aperitief en hapjes aangeboden. Doorlopend presenteerde men een mooie power point van Marc Nollet over alle Mergus uitstappen van 2013: woensdagavondactiviteiten, zomer ledenfeest naar Ploegsteert en Noord-Frankrijk, reis naar het Lauwersmeer, bustrip naar Schouwen Duiveland, e.a.

 

 

Het werd stilaan tijd om naar de grote zaal te trekken waar een Marokko reis van 8 Mergussers werd getoond door Benny Cottele.

Eerst heette onze voorzitter Frank iedereen welkom en kon Benny starten.

 

 

Het werd een boeiende voorstelling gebracht met veel  humor op een zeer eigen wijze. De deelnemers werden heel mooi getypeerd, wat menige lachsalvo’s uitlokte. Alle opnamen kregen passende commentaar, zodat zelfs de niet vogelaars intens genoten van het gebeuren.

Na een uurtje werd er gepauzeerd en iedereen kreeg nog een tweede gratis drankje en hapjes aangeboden.

 

 

De tijd vloog voorbij en Benny sloot af met een daverend applaus.

Nadat Frank nog het programma voor 2014 uit de doeken deed trokken de meeste nogmaals naar de bar om te “verbroederen”.

 

Mergus T shirts en het laatste pas afgewerkte broedvogelboekje van 2012 werd uitgedeeld.

 

 

Ik denk dat elkeen met een tevreden en voldaan gevoel  het Vormingplus gebouw verliet, de banden tussen de leden (sympathisanten) werden opnieuw nauwer aangehaald.

 

Machteld  Kaesemans  25-01-2014

Foto’s  Pierre Ackou