BLIKVANGERS van 05-05 tot en met 11-05-2014

Machteld Kaesemans

 Bergeend  /  Marc Nollet.

 

“De Blikvangers” staan deze week volledig in het teken van het “vogelnageslacht”.

De maanden maart en april waren gezegend met uitzonderlijk mooi weer wat zijn weerklank vond in talrijke jongen. Kuikens van meerdere eendensoorten en steltlopers lopen en zwemmen nu al rond…een echte weelde!

De foto’s werden genomen zonder verstoring van het biotoop. Vogels moeten met rust worden gelaten, een mooie prent is dit zeker niet waard.

 

Daarnaast vermelden we nog kwartel, roodhalsfuut, visarend, havik, temmincks en krombekstrandloper, roodstuitzwaluw, Noordse – en Engelse kwikstaart.

 

Geniet van de kleintjes en tot volgende week.

 

 

 Kievit en pullus van verschillende leeftijd

 

 

   

 Marc De Ceuninck  /  Robin Vermylen  /  Danny Claeysier

 

.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Baetsle Rudi, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Benoit Van Damme, Bert Kindermans, Carine Richerzhagen, Catherine Priem, Christine Verscheure, Daniel Dildick, Daniel Picard, Danny Claeysier, Danny Klaessens, Dany Depauw, Dirk Anseeuw, Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Derous, Fernand Van Ginderen, Filip De Coster, Florian Martens, Frank De Scheemaeker, Frank Vassen, Freddy Cordy, Freddy Rogiers, Frederik en Nayana Willemyns, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Geert Vanhulle, Gerard Liegois, Guido Orbie, Hans Hillewaert, Hans Vansteenbrugge, Henk Loobuyck, Hilbran Verstraete, J Vanryckeghem, J.P. Provoost, Jan Swimberghe, Jean-Pierre R., Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Vandepitte, Jonas Bergmans, Jonas Ghyselen, Jonas Pottier, Joost Dewyspelaere, Joris Elst, Karim Neirynck, Kenny Hessel, Klaas Debusschere, Kris De Wit, Kris Decleer, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Marc Rogghe, Marcel Pottier, Marleen Regent, Marnix Vyncke, Matti Pisman, Michael Nicolai, Miguel Depoortere, Mylle Johnny, Niels Goulem, Noël Vervaecke, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Pattyn Francis, Paul D’hoore, Paul Durinck, Philippe Deprez, Pieter Van Dorsselaer, Reinhardt Strubbe, Rieneke Vanhulle, Rik Vande Kerchove, Rita Vanhullebusch, Roland François, Romain Deloof, Ruben Saey, Rudy Deplae, Sebastiaan Hanoulle, Sente Eddy, Simon Feys, Stefaan Brinckman, Steven de Bruycker, Stijn Baeten, Stijn Borny, Stijn Cooleman, Stijn Vansteenbrugge, Sven Maly, Thaisa Wille, Thomas Van Loo, Tim Adriaens, Tim Caers, Vandeputte Christian, Verduystert J.P., Ward Simoens, Ward Vercruysse, Wesley Poelman, Wilfried Pattyn, Willy Dias, Wim Pauwels, Wout Willems, Wouter Courtens, Wouter Van Gompel, Yves Verstraeten

 

 

 Wilde Eend    /    Bergeend

 

  

 

 

 J. en K. Steuteraert-Mels  /  Herman Blockx  /  Marc De Ceuninck  /  Lou Roelandt

 

 

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

 Grutto     /     Kluut

 

  

 

  

 1, 3 & 4  Benedict De Laender    /    2 Danny Claeysier

 

.

Kwartel: Oostkamp.

Wilde Zwaan: Zeebrugge.

Zomertaling: Uitkerke, Achterhaven.

Krooneend: Varsenare Kwetshage.

Roodhalsfuut: Roksem Put

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: ZIE LINK.

Purperreiger: Oostkamp, Knokke, Zeebrugge, Fonteintjes.

Grote Zilverreiger: Knokke, Zeebrugge, Achterhaven.

Roze Pelikaan: Uitkerke.

Visarend: Knokke.

Zwarte Wouw: Varsenare, Brugge, Knokke, Zeebrugge.

Bruine Kiekendief: ZIE LINK.

Havik: Knokke.

Smelleken: Fonteintjes, Achterhaven.

Slechtvalk: Damme, Brugge, Heist, Varsenare, Blankenberge, Knokke.

Waterral: Kwetshage.

Porseleinhoen: Oostkamp.

Steltkluut: Uitkerke Weiden, Achterhaven.

Strandplevier: Uitkerke.

Bokje: Zerkegem.

Bosruiter: Oudenburg, UItkerke, Zuienkerke.

Kleine Strandloper: Uitkerke.

Temmincks Strandloper: Achterhaven.

Krombekstrandloper: Weiden Pompje.

Paarse Strandloper: Strand Wenduine-Blankenberge, Blankenberge Haven.

Geelpootmeeuw: Voorhaven.

Dwergstern: Knokke, Het Zwin.

Grote Stern: Voorhaven, Sterneneiland, Knokke.

Zomertortel: Knokke, Zeebrugge.

Bosuil: Beernem.

Velduil: Oostkerke.

Zwarte Specht: Bulskampveld, Tudor.

Wielewaal: Oostkerke, Zeebrugge.

Boomleeuwerik: Zwinbosjes, Wingene.

Roodstuitzwaluw: Het Zwin.

Cetti’s Zanger: Achterhaven, Varsenare, Jabbeke.

Iberische Tjiftjaf: Knokke.

Sprinkhaanzanger: Duinen Middenkust, Zwinbosjes.

Braamsluiper: ZIE LINK.

Beflijster: Fonteintjes.

Blauwborst: Jabbeke, De Haan, Houtave, Damme, Achterhaven, Varsenare, Heist.

Nachtegaal: Knokke, Heist, Achterhaven, Ichtegem.

Gekraagde Roodstaart: Assebroek, Snellegem.

Paapje: Heist, Achterhaven, Uitkerke, Houtave.

Boompieper: Het Zwin.

Rouwkwikstaart: Voorhaven.

Engelse Kwikstaart: Knokke, Uitkerke, Oudenburg.

Noordse Kwikstaart: Kleyne Vlakte.

 

 .

Kluut    /    Danny Claeysier

 

Machteld Kaesemans  13-05-2014