Blikvangers van 21-09 tot en met 27-09-2015

Machteld Kaesemans

2015-09-29 Bladkoning Filip De Ruwe

Bladkoning  /  Filip De Ruwe

 

De Blikvangers van deze week zullen ultra kort uitvallen want mijn “ Georgische Kompanen” nemen alle tijd in beslag !!!!

 

Wanneer je de lijst van vorige week bekijkt, dan werden volgende vogels niet meer gespot: purperreiger, blauwe kiekendief, steppekiekendief, porseleinhoen, bokje, kleine strandloper, zwarte stern, draaihals, sprinkhaanzanger, sperwergrasmus en blauwborst.

 

Klik op deze link en je kan de waarnemers en gebieden zelf uit puzzelen.

VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Beflijster    /    IJsgors.

 

2015-09-29 Beflijster Johan Buckens 2015-09-29 Ijsgors Johan Buckens

Johan Buckens

 

Helemaal nieuw zijn bladkoning, de vogel van dit tijdstip, beflijster, Europese kanarie, kruisbek en ijsgors.

 

Vogels van deze week : zomertaling, roodhalsfuut, geoorde fuut, lepelaar, koereiger, grote zilverreiger, jan-van-gent, visarend, wespendief, bruine kiekendief, havik, smelleken, slechtvalk, waterral, bosruiter, kleine strandloper, pontische meeuw, geelpootmeeuw, eventuele Baltische mantelmeeuw, grote stern, kleine jager, bosuil, kleine bonte specht, zwarte specht, cetti’s zanger, bladkoning, braamsluiper,  beflijster, gekraagde roodstaart, paapje, bonte vliegenvanger, Europese kanarie, barmsijs onbekend, kruisbek en ijsgors.

 

 

Veel bekeken visarend in Oedelem

 

2015-09-28 Visarend Danny Claeysier

Danny Claeysier

 

Volgende week verschijnen de blikvangers zoals gewoonlijk…hopelijk willen jullie mij excuseren voor deze keer.

 

Groetjes,

Machteld.