Watervogeltelling november 2015

Machteld Kaesemans

2015-11-11 Koereiger Marc DC

 

 

Volgend weekend is het reeds de tweede telling van het watervogelseizoen!

 

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 15/11 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van vorige maand verliep in gunstige omstandigheden. Van herfst of winter was geen sprake. Het was heel aangenaam tellen. Veel tellers hadden de indruk dat er niet zo veel zat. Dit blijkt echter helemaal niet uit de aantallen. We telden een relatief  hoog aantal watervogels (excl. wilde ganzen ) nl  22984 ex. Iets meer nog dan vorig jaar, wat toen ook al een hoog aantal voor oktober was.

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 6251
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2602
3 Hoge Dijken ROKSEM 683
4 Vloethemveld ZEDELGEM 530
5 Polderwind ZUIENKERKE 521

 

De top 5 van de talrijkste soorten ( dezelfde als vorig jaar) zijn :

 

1 Wilde Eend 6181
2 Kievit 5260
3 Smient 2391
4 Meerkoet 1895
5 Wintertaling 1506

 

 

Dodaars en fuut deden het normaal. De roodhalsfuut is al enige tijd aanwezig  en 4 geoorde futen zijn zeker leuk.

 

Met 232 aalscholvers scoorden we laag.

 

De reigers waren weer in hoog aantal aanwezig. Met 37 kleine zilverreigers  halen we een aantal dat  we de laatste jaren nooit meer haalden. Ook grote zilverreiger doet het zeer goed met 19 ex. Vorig jaar waren we enthousiast over 1 koereiger…..nu werden er 7ex.  geteld in Damme. Dit is trouwens een absoluut maximum sinds de watervogeltellingen  in 1990-1991 van start gingen. In Damme zag men ook 1 roerdomp.

 

De eenden doen het vrij normaal met mooie aantallen slobeend (503 ex.) en tafeleend ( 66 ex. ). De 1506 wintertalingen zijn zeker een positieve uitschieter als we de voorbije twee jaar bekijken. Er zaten 2 brilduikers.

 

Bij de steltlopers hadden we een recordaantal van 24 bokjes .  Ook bij de andere steltlopers waren er enkele leuke waarnemingen en leuke aantallen: 208 watersnippen, 438 scholeksters, 24 kemphanen, 15 witgatjes, 28 steenlopers  en 1 groenpootruiter….

 

Volgend weekend gaan we dus voor de tweede telling. We kunnen uitkijken naar nieuwe wintergasten ( vorig jaar hadden we in november ijseend ) ….. en nog veel moois!

 

Iedereen welkom.