Met Mergus aan het Lauwersmeer / dag 3 & 4

Machteld Kaesemans

2015-11-14 De Kiekkaaste Marc Nollet

 

 

DAG 3: 13/11/2015

Na een verkwikkende nacht – met of zonder oordopjes – en een overvloedig ontbijt vertrokken onze Mergussers opnieuw naar Ezumakeeg in het westen van het Lauwersmeergebied.

 

 

2015-11-14 Ezumakeeg Marc Nollet

 

 

Hier zagen ze kleine strandloper, waterpieper, casarca  ea.  In de herfst en winter bevinden zich hier vaak grote aantallen eenden en ganzen, zoals duizenden brandganzen, rotgans, eidereend  enz…

 

 

2015-11-13 wachten op brandganzen Danny Claeysier

 

 

Ze reden verder naar Holwert met water- en oeverpieper, een zeer late tapuit, veel steltlopers over zee waaronder bonte strandloper, kanoet, rosse grutto, zilverplevier, ook middelste zaagbek en eidereend. Bij de terugtocht, aan de pier, spotten ze een zeer mooi mannetje ruigpootbuizerd.

 

In Friesland Buitendijks zaten veel ganzen en eenden waarbij pijlstaarten. Als roofvogels noteerden ze regelmatig buizerd, torenvalk en slechtvalk.

 

 

2015-11-13 overzet naar Ameland

 

 

De lunch werd verorberd op de pier aan de Overzet naar Ameland met zicht op zee.

 

Nu de innerlijke mens versterkt was trokken ze nog naar ’t Schoor met 21 strandleeuweriken, 9 sneeuwgorzen en 35 fraters.

 

Het was een mooie zonnige dag in een opperbeste sfeer met op het einde een fikse bui.

 

DAG 4: 14/11/2015

Vandaag waren de weersomstandigheden net als bij ons niet optimaal. Regelmatig kregen ze een stevige bui, veel wind…dus niet ideaal voor de waarnemingslijst.

 

Ze reden naar de Duitse grens waar ze een bezoek brachten aan de Kiekkaaste, de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland – zie foto bovenaan-.

Op de weg hier naartoe spotten ze 10 tallen baardmannetjes, rietgors en waterral. Van uit de hut zagen ze blauwe kiekendieven, jagende slechtvalken en honderden goudplevieren.

 

 

2015-11-14 Carel Coenraadpolder

 

 

Dan reden ze nog door enkele polders, zoals de Carel Coenraadpolder met 1 ruigpootbuizerd, tientallen buizerds, blauwe kiek, groepen bonte strandloper en goudplevier. In Termunterzijl zochten ze tevergeefs naar pontische meeuw.

 

 

2015-11-14 Buitenplaats Reidehoeve Danny Claeysier 2015-11-14 Grenspolder Danny Claeysier.

 

 

Hierna volgde de Reiderwolderpolder met grote zilverreigers, waterpieper en  25 reeën. Onderweg ontmoetten ze nog een 70 tal toendrarietganzen en kleine zilverreiger. Thuis aangekomen werden ze verwelkomd door een dwergvleermuis.

 

 

Het was hoog tijd voor het aperitief en voor een laatste gezellige avond. Kokkenel deed super haar best voor onze vogelspotters.

 

Morgen keren ze terug naar huis via de Flevopolder.

 

Teller staat op 117. Alle waarnemingen kunnen jullie hier consulteren:

http://waarneming.nl/user/view/62600?q=&akt=0&g=0&from=2015-11-07&to=2015-11-14&prov=0&z=0&sp=0&gb=0&cdna=0&f=0&m=K&zeker=O&month=0&rows=20&only_hidden=0&zoektext=0&tag=0&

 

Thuisverslaggeefster Machteld.

 

Foto’s  Marc N. en Danny CL.