BLIKVANGERS van 02-05 tot en met 08-05-2016

Machteld Kaesemans

2016-05-10 Roodstuitzwaluw Karel van Rompaey

Roodstuitzwaluw  /  Karel van Rompaey.

 

 

Deze week was zeker een hoogtepunt in “het vogeljaar 2016”. We telden 181 waarnemers, 71 zeldzame soorten terwijl er in de wintermaanden slechts 25 à 30 soorten aanwezig zijn.

Aan de Fonteintjes was het feest door de oost- zuidoosten winden. Op 5 mei telden ze 28.560 exemplaren met 7311 boerenzwaluwen, 1493 huiszwaluwen, 1 roodstuitzwaluw en 17828 gierzwaluwen. Op 6 mei passeerden 15505 vogels. Op 8 mei aan de internationale dijk van Het Zwin was het “Kiekendievengeweld” met 39 bruine kiekendief, 5 blauwe, 1 grauwe, wespendief, roodpootvalk en visarend!

 

Deze week werden er meerdere bijeneters gespot, vooral aan de Fonteintjes. Men noteerde een zwarte ooievaar, een zwarte ibis, morinelplevier, ortolaan, een mogelijke Balkankwikstaart en een Noordse kwik.

 

In de fenologie noteerden we roodpootvalk, wielewaal, bonte vliegenvanger, spotvogel, kleine strandloper, noordse kwikstaart en porseleinhoen.

 

Bekijk de volledige lijst, de gebieden zijn niet ingevuld wegens tijdgebrek – artikels Lesbos – maar jullie kunnen die zelf opzoeken met op de link tussen de foto’s te klikken.

 

Nog veel vogelkijkplezier en tot volgende week.

 

Machteld.

 

 

Zwarte Ooievaar  /  Zwarte Ibis  /  Roodpootvalk  /  Wielewaal.

 

2016-05-10 Zwarte Ooievaar Kris De Rouck 2016-05-10 Zwarte Ibis Danny Claeysier

 

2016-05-10 Roodpootvalk Kris De Rouck 2016-05-10-Wielewaal-Marc-Nollet

1 & 3: Kris De Rouck  /  2: Danny Claeysier  /  4: Marc Nollet

 

 

WAARNEMERS:

Alain Crusiaux, Albert Neyt, Antoine Cornelis, Antoon Ovaere, Arnout Zwaenepoel, Augustijn De Ketelaere, Bart Symons, Bart Van Thuyne, Bastiaan De Ketelaere, Ben De Witte, Benedict De Laender, Bénédicte Amory, Benjamin Laga, Benoit Van Damme, Bert Kindermans, Carl Devos, Catherine Priem, Christophe Jacobs, Dalen Ivan, Damien Gregoire, Daniël Wybo, Danny Claeysier, Danny Deschacht, Danny Jonckheere, Dany Capart , Dany Depauw, David Botteldoorn, Davy Bosman, Dermaux José, Dieter Coelembier, Dirk Van Renterghem, Dirk Werbrouck, Dominique, Dries Candaele, Eddy De Taey, Elie Coremans, Emmanuel Crul, Emmanuel Desmet, Eric H. Lamoot, Eric Hermy, Erik Etienne, Fabian Binard, Filip De Coster, Filip De Ruwe, Florian Martens, Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Freddy Rogiers, Frédéric Vanhove, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Geert De Clercq, Geert Vanhulle, Gerry Heyrman, Goffette Quentin, Guido Minnaert, Guido Orbie, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Matheve, Hilbran Verstraete, Ivan Hermans, Iwan Lewylle, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan De Wit, Jan Swimberghe, Jasper Louette, Jean Hugé, Jens Derycker, Joachim Pintens, Johan Buckens, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Johan Van Heulebrouck, Johan Vandepitte, Jonas Bergmans, Jonas Ghyselen, Jonathan Brutin, Joost Meulemans, Joris Elst, Jozef De Soete, Jürgen De Witte, Juul Buys, K. Van Parys , Karel Tack, Karel Van Bever, Kevin Feytons, Koen Baute, Kris De Wit, Kris Decleer, Kris Lesage, Kris Van Den Abeele, Kurt Boux, Kurt Van Damme, L Feys, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Vanpaemel, Luk Ingelbrecht, Maarten Schurmans, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc Deknock, Marc Nollet, Marcel Pottier, Mark Logghe, Marnix Vandegehuchte, Marnix Vyncke, Martijn Roos , Martine Wauters, Maurice Meunier, Michael Deryckere, Mylle Johnny, Nicholas Endriatis, Nick Vanclooster, Nicolas Vanermen, Noël Vervaecke, Olivier Dupont, Olivier Vergucht, Patrick Geerts, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Patrick Vandousselaere, Paul D’hoore, Peter Desmet, Pierre Blockx, Pieter Blondé, Pieter Van Dorsselaer, Pieter Van Hauwaert, Pros De Langh, Quinten Stienlet, Reinoud Allaert, Renaat Vande Meulebroeke, Rik Van Looy, Rik Vande Kerchove, Robin Gailly, Robrecht Pillen, Roeland De Wilde, Romain Deloof, Rony Lierman, Ruben Charlier, Ruben Saey, Ruben Vernieuwe, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sander Bruylants, Sebastiaan Hanoulle, Serge Allein, Simon Trenson, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Stéphane BRKIC, Steven De Saeger, Steven Van Den Bussche, Stijn Borny , Stocman François, Thierry Debaere, Tine Devroye, Tom Goossens, Tom Vandezande, Tony Parmentier , Valérie Goethals , Vanmeerbeeck Philippe, Verduystert J.P, Virginie Sonon, Wilfried Pattyn, Willem Jans, Willy Aelvoet, Willy Dias, Wim Pauwels, Wim Rommel, Wim Trio, Wim Van Sompel, Wouter Courtens, Wouter Van Gasse, Wouter Vanwesenbeeck, Xavier Dirix, Yoke Bondeel.

 

 

Bijeneter

 

2016-05-10 Bijeneter Johan Buckens

Johan Buckens

.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Bonte Vliegenvanger  /  Ortolaan  /  Spotvogel  /  Noordse Kwikstaart

 

2016-05-10 Bonte Vliegenvanger Filip De Ruwe 2016-05-10 Ortolaan Jan Baert

2016-05-10 Spotvogel Marnix Vyncke 2016-05-10Noordse Kwikstaart Eric Van Bogaert

Filip De Ruwe  /  Jan Baert  /  Marnix Vyncke  /  Eric Van Bogaert

 

 

VOGELLIJST

Kwartel:

Zomertaling:

Krooneend:

Middelste zaagbek:

Geoorde fuut:.

Zwarte ooievaar:

Zwarte ibis:

Lepelaar.

Roerdomp:

Kwak:

Purperreiger:.

Grote zilverreiger:

Visarend:

Wespendief:

Rode wouw:

Zwarte wouw:

Bruine kiekendief:

Blauwe kiekendief:

Grauwe Kiekendief:

Havik:

Roodpootvalk:

Smelleken:

Slechtvalk:

Waterral:

Steltkluut:

Morinelplevier:

Strandplevier:

Bosruiter:.

Kleine strandloper:

Temmincks strandloper:

Krombekstrandloper:

Paarse strandloper:

Geelpootmeeuw:

Noordse stern:

Reuzenstern:

Dwergstern:

Grote stern:

Zwarte stern:

Zomertortel:

Kerkuil:

Bosuil:

Velduil:

Draaihals:

Zwarte specht:

Wielewaal:

Roek:

Baardman:

Boomleeuwerik:

Roodstuitzwaluw:

Cetti’s zanger:

Sprinkhaanzanger:

Snor:

Braamsluiper:

Beflijster:

Blauwborst:

Nachtegaal:

Gekraagde roodstaart:

Paapje:

Bonte vliegenvanger:

Grote pieper:

Boompieper:

Rouwkwikstaart:

Engelse kwikstaart:

Noordse kwikstaart:

Balkankwikstaart:

Europese kanarie:

Kleine barmsijs:

Barmsijs onbekend:

Goudvink:

Appelvink:

Ortolaan:

 

 

Kleine Strandloper    /    Temmincks Strandloper

 

2016-05-10 Kleine Strandloper Jan Baert 2016-05-10 Temminks Strandloper1 Marc De Ceuninck

Jan Baert    /    Marc De Ceuninck

 

Machteld Kaesemans  10/05/2016