BLIKVANGERS van 27-06 tot en met 03-07-2016

Machteld Kaesemans

2016-07-05 Grauwe Kiekendief2 Olivier Vergucht

 

Grauwe Kiekendief M. 2de kalenderjaar  /  Olivier Vergucht.

 

De Blikvanger van deze week is het duo grauwe kiekendief, man en vrouw tweede kalenderjaar, in de Uitkerkse Polder. Men slaagde erin mooie foto’s te nemen , wat niet altijd zo evident Is. De grauwe kiekendief is een roofvogel die we niet zo vaak zien alhoewel 2016 een “lucky year” lijkt. Bij de zeldzame exemplaren gespot deze week vernoem ik nog wespendief, steltkluut en kleine bonte specht.

 

Daar tegenover gaat mijn aandacht naar vogels die we dagelijks, jaar in jaar uit zien. Als koploper vermeld ik de houtduif, zeer talrijk aanwezig, eveneens Turkse tortel, kauw, zwarte kraai, merel, ekster en meerkoet, ook deze vogels verdienen onze aandacht. Ze worden heel wat minder gefotografeerd , maar hebben toch een mooi vederkleed!

 

Geniet van de foto’s met veel geduld genomen door vele fotografen natuurliefhebbers.

 

Tot volgende week…met meer zon?

 

Machteld.

 

 

Grauwe Kiekendief M & V. ( tweede kalenderjaar)  /  Wespendief  /  Steltkluut

 

2016-07-05 Grauwe Kiekendief M. Michael Deprest 2016-07-05 Grauwe Kiekendief V. 2de Kalenderjaar Johan Buckens

2016-07-05 Wespendief 1 Marc De Ceuninck 2016-07-05 Steltkluut Marnix Vyncke

Michael Deprest  /  Johan Buckens  /  Marc De Ceuninck  /  Marnix Vyncke

 

 

WAARNEMERS:

Alain Devreese, Antoine Cornelis, Bart Van Gelder, Bart Verstraete, Catherine Priem, Dany Depauw, Davy De Groote, Deprest Michael, Dominique, Dominique Verbelen, Dries Candaele, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Erwin Sys, Filiep T’jollyn, Frank De Scheemaeker, Frederik En Nayana Willemyns, Frederik Willemyns, Gaby Wieme, Gert Meeus, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Vansteenbrugge, I. Robbe, J Vanryckeghem, Jan Baert, Jan D’hondt, Jan Vandromme, Jean-Pierre R., Jelle Quartier, Jo De Pauw, Johan Buckens, Johan Claeysier, Johan en Karin Steuperaert-Mels, Jonathan Brutin, Jürgen De Witte, Jurgen Dewolf, Karel Tack, Kenny Hessel, Koen Baute, Kris De Wit, Kurt Van Damme, L Feys, Lowie Lams, Luc Devos – Joke Vanzandweghe, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc De Ceuninck, Marc Deknock, Marc Nollet, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Miguel Depoortere, Mylle Johnny, Natuurpunt Jabbeke, Nick Vanclooster, Noël Vervaecke, Patrick Costenoble, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Paul Voorhaar, Peter Depodt, Pierre Blockx, Pieter Van Dorsselaer, Pieter Van Hauwaert, Rens Hendrickx , Rik Vande Kerchove, Rony Lierman, Ruben Saey, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Stefaan Brinckman, Stijn Cooleman, Sven Maly, Tom Martin, Verduystert J.P, Vic Puype, Walter De Smet, Wauters Jean, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels.

 

 

Houtduif

 

2016-07-05 Houtduif Jan Baert

Jan Baert

 

 

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

 

 

Turkse Tortel  /  Merel  /   Zwarte Kraai  /  Kauw

 

2016-07-05 Turkse Tortel Marc De Ceuninck 2016-07-05 Merel Marc Nollet

2016-07-05 Zwarte Kraai Filip De Ruwe 2016-07-05 Kauw Marc Nollet1: Marc De Ceuninck  /  2&4: Marc Nollet  /  3: Filip De Ruwe

 

 

VOGELLIJST:

 

Kwartel

Rosse stekelstaart

Geoorde fuut

Lepelaar

Grote zilverreiger

Wespendief

Bruine kiekendief

Grauwe kiekendief

Slechtvalk

Waterral

Steltkluut

Dwergstern

Grote stern

Zomertortel

Kerkuil

Bosuil

Kleine bonte specht

Zwarte specht

Wielewaal

Cetti’s zanger

Sprinkhaanzanger

Braamsluiper

Blauwborst

Gekraagde roodstaart

Kruisbek

 

 

Ekster    /    Meerkoet

 

2016-07-05 Ekster Marc Nollet 2016-07-05 Meerkoet Marc De CeuninckMarc Nollet    /    Marc De Ceuninck

 

 

Machteld Kaesemans   05/07/2016