MERGUS WEEKNIEUWS 2017/10: AGENDA – BROEDVOGELS – OOIEVAARS – FOLKAVOND – ZWIN – FILM

Frank De Scheemaeker

Hoys allen

Na een prachtige safari doorheen de mooiste Nationale Parken van Tanzania was het hier in mijn Ronselareweiden vanavond al genieten van baltsende Grutto’s en zingende Tjiftjaf!

AGENDA

De laatste watervogeltellingen zijn NIET dit weekend maar wel het weekend erop …..18 en 19 maart!

Woensdag 15 maart: we nodigen alle broedvogels tellers uit voor een informele , leerrijke , gezellige avond – nu woensdag 15 maart om 19u30 in de Vormingsplus, Sint-Pieterskerklaan 5, te Sint-Pieters waar we alle aspecten van het vogel inventariseren overlopen: welke gebieden tellen we? Welke soorten tellen we? Hoe noteren we en hoe werken we uit? Inventarisatie handleidingen en rapporten worden gratis uitgedeeld. Alle vragen worden beantwoord. Breng ook gerust je smartphone mee.  Stuur een mailtje naar frank.descheemaeker@skynet.be als je afkomt dan kan ik voldoende stoelen klaarzetten

Weekend 18 – 19 maart  – laatste watervogeltellingen van het seizoen

Donderdag 23 maart: Ark avond in Mergus kleedje – Geert Vanhulle toont ons zijn beste vogel en natuurfoto’s

Vrijdag 24 maart: Nacht van de Steenuil – in gans Vlaanderen gaat men genieten van de ondergaande zon en de roepende Steenuilen. Ook Mergus nodigt het Brugse publiek uit voor  een unieke wandeling doorheen de polders van Dudzele waar zich een tiental territoria bevinden.  We maken een prachtige lus vormige wandeling en starten om 19u30 aan de boerderij van Frank Vercruysse, Ronselarestraat 49, 8000 Koolkerke (ruime parking voor auto en fiets) en eindigen net voorbij Frank zijn huis in het polderbosje van Jan Swimberghe waar we alle deelnemers een drankje aanbieden. Graag inschrijven door een mailtje te sturen naar frank.descheemaeker@skynet.be en 5€ te storten op het gekende Mergus rekeningnummer BE  30 380 0084815 11 – SWIFT BBRUBEBB), p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met  vermelding ‘Nacht van de Steenuil’ . Deze bijdrage gaat integraal als steun naar de nationale Steenuilenwerkgroep. Zie ook
https://www.natuurpunt.be/pagina/nacht-van-de-steenuil

Zondag 26 maart: Natuurdocumentaire “Holland – Natuur in de Delta” – Lumière Brugge – start 10u30 – meer details in volgende nieuwsbrief

OOIEVAARS

Dinsdag namiddag jl  plaatsen we samen met Natuurpunt Damme een Ooievaar Nestpaal te Lapscheure, nadat de bewoner het bestaande nest van zijn schoorsteen verwijderde. Een uitgebreid verslag en steunoproep komt dit weekend op onze website en in jullie mailbox

FOLK MET AVALON

 Natuurpunt Torhout nodigt ons uit op een avondje Folk met Avalon en dit op zaterdag 18 maart a.s. te Wijnendale Torhout. Zie affiche in bijlage. Warm aanbevolen!

ZWIN

Werken uitbreiding Zwin perfect op schema

De werken in het Zwin en de Willem-Leopoldpolder zijn een jaar aan de gang en liggen goed op schema. De werken in dit grensoverschrijdende natuurgebied zouden in 2019 klaar moeten zijn.

De verbreding en verdieping van de Zwingeul zitten er op. Begin maart werd deze klus geklaard. Dat betekent ook dat de zandkern van de nieuwe dijk in de Willem-Leopoldpolder is afgewerkt. Het afgegraven zand wordt immers gebruikt voor de aanleg van de nieuwe zeedijk. De komende weken staat de afdekking van die nieuwe dijk op het programma.

De ruwbouw van het pompgebouw schiet eveneens goed op. Dit pompgebouw zal niet alleen zorgen dat uitsijpelend zout water terugkeert naar het Zwin maar ook instaan voor een betere waterhuishouding in de Oostkustpolder.

Een prettig weekend gewenst en tot op één van de volgende activiteiten.

Frank De Scheemaeker

Ps van een reeks activiteiten komen –   indien ik de tijd vind –  nog gedetailleerde mails!