Mergus Weeknieuws 2018/45: tellingen die weekend – Eddy Gadeyne – Leuke soorten – Jacht – Broedvogels – Kustgidsendag

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

Hoys allen

WATERVOGELS – GANZEN – AALSCHOLVERS – ZILVERREIGER TELLINGEN – ALLEMAAL DIT WEEKEND

Alle tellers kregen van de respectievelijke coördinatoren – Christine/Eckhart – Frank – Wim en Marc een oproep om hun vast gebied te tellen. Indien belet graag je resp. contactpersoon om vervanging vragen. We gaan zoals steeds voor een 100% invulling van gebied en soorten.

Er zijn ook een uitgebreide reeks gemeenschappelijke tellingen:

Zaterdag 17.11 16u30 Witte Koksmuts – Internationale Dijk voor slaapplaatstelling Zilverreiger Zwinstreek – we zouden graag twee telploegen maken

Zondag 18.11 08u45 haven randparking Brugge voor de gemeenschappelijke telling Achterhaven in drie ploegen olv Wim, Marc en co …

Zondag 18.11 16u Scheepsdaelebrug voor een telling van de slaapplaatsen van de zilverreigers in Meetkerke .. ook hier rekenen we op voldoende volk om twee ploegen te kunnen maken

Er wordt iets kouder weer voorspeld – dus aankomst van ganzen, duikers, eenden, zaagbekken zit er dik in!

BEDANKT EDDY GADEYNE

Eddy in de naam van de 30 aanwezige Mergussers – bedankt voor de enthousiaste leiding van de Oost-Zeeuws-Vlaanderen dag. Volgend jaar beter weer! En Karina en M bedankt voor het mooie verslag op de website

LEUKE SOORTEN

Boven de trektelpost – Graaf Visartpark – van Jan Desmet reeds deze maand – Zeearend en Rose Spreeuw – knap. Ook onze Helmut Pelikaan vloog er al over! Verder regelmatig Vale Gierzwaluw en Bruine Boszanger aan de kust. Zal ik een tweede nieuwe soort voor dit jaar op mijn Belgisch lijstje kunnen bijschrijven dit weekend?

KUSTGIDSENDAG

Leo Declercq meldt ons: Beste gids,

Al meerdere jaren organiseert de provincie en het VLIZ deze trefdag. Via deze link kom je op de pagina met onderstaande info en onderaan ook de knop om in te schrijven: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/kustgidsendag
Het is altijd een gevarieerd programma natuur, cultuur, gidsmethodiek, … altijd de moeite. Vriendelijke groeten, Leo

Kustgidsendag 1 december
Vismijn z/n
8620 Nieuwpoort

ERG VERBOLGEN

Jullie hoorden het wellicht ook op onze nieuwszenders – de prefect van het departement Nord- Pas de Calais twijfelt eraan het jachtverbod op Grutto en Wulp voor 5 jaar te verlengen langs de Noordfranse kust. Een echte schande. We hebben onmiddellijk protest aangetekend!

BROEDVOGELS

Net van Eric en co – de professionale Inbo tellers de broedvogelresultaten Voorhaven 2018 ontvangen. Leuk te zien dat opnieuw Visdief en Dwergstern broeden op ons Sterneneiland – resultaten zie bijlage . Strandplevier zijn we wel kwijt als regionale broedvogel!

Nog een prettig weekend en wellicht tot zaterdag of zondag!

Frank en het ganse bestuur

Ps – inschrijven kan nog steeds voor de Wildeganzendagen – zie bijlages

Ps – gelieve nu al op de 2019 kalender te plaatsen: vrijdagavond 01 februari – Mergus Winterfeest en weekend 02 en 03 februari – stootvogeltelling

Ps – en de blikvangers van onze Machteld zijn prachtig geillustreerd – zie onze facebook of website www.mergus.be

Ps – liefste bestuursleden – jullie ontvangen de agenda voor onze vergadering op woensdag 21.11 zeker in de loop van het weekend hoor!

 

ps foto – blauwe reiger met prooi – mergus archief