Resultaten watervogeltelling oktober 2018

Marc De Ceuninck

 

De telling verliep alvast in gunstige omstandigheden. Van herfst of winter was nog geen sprake. Het was heel aangenaam tellen.

De voorbije zomer was warm en zeer droog. Er stond nog steeds heel weinig ( tot geen ) water in de polders. Dan zijn de resultaten ook vrij logisch: we telden slechts 19318 watervogels (excl. wilde ganzen) !

Het vorige minimum dateert van oktober 2012, toen haalden we nog 21978 ex. Oktober leverde dus een ( spijtig ) record.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Achterhaven ZEEBRUGGE 1661
2 Uitkerkse Polder UITKERKE 1527
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1189
4 Hoge Dijken ROKSEM 847
5 Oostdam ZEEBRUGGE 717

Verrassend hierbij de tweede plaats voor de Uitkerkse Polder ( vorig jaar in okt ca 3600 vogels ), normaal sinds jaren de uitgesproken nummer 1. Maar zoals gedacht…..als de polders droog staan zitten er ook weinig watervogels of steltlopers.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn eerder de klassiekers :

1 Wilde Eend 6560
2 Meerkoet 2538
3 Smient 2386
4 Kievit 2263
5 Wulp 1135

 

Dodaars en fuut deden het vrij normaal. We telden 11 geoorde futen , een hoog aantal! De 2 roodhalsfuten kunnen we als “speciallekes” beschouwen. We tellen deze soort af en toe wel eens , maar het was toch reeds weeral 3 jaar geleden.

Net als in maart dit jaar telden we buitengewoon veel aalscholvers ( 792 ex, waarvan 472 ex in de Voorhaven ).

De reigers waren minder opvallend aanwezig dan vorig jaar, we telden 26 kleine zilverreigers en 21 grote zilverreigers. Slechts 7 ooievaars is weinig voor de maand oktober. Er zaten nog 2 lepelaars….voor het overige niks speciaals.

Bij de eenden scoren soorten als wilde eend, pijlstaart, tafeleend en kuifeend normaal tot eerder iets hoger. Ook de krakeenden blijven bevestigen dat ze het goed doen. Wintertaling ( 435 ex), slobeend (212 ex ) en smient (1252 ex ) bereiken een echt dieptepunt, waarschijnlijk logisch door het droge, warme weer. Voor de smienten is dit toch wel vrij spectaculair. In oktober tellen we voor die soort gemiddeld ca 2800 ex, nu dus slechts 1252….voor het overige niks speciaals

Kievit ( 1235 ex) en wulp ( 472 ex ) halen ook bijzonder lage aantallen voor een oktobertelling. Nog relatief lage aantallen zijn er voor scholekster ( 365 ex ) en kemphaan ( 17 ex ). Daar tegenover zijn 7 groenpootruiters voor oktober een hoog aantal.

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn : 42 bontbekplevieren, 30 bontjes, 152 goudplevieren, 5 bokjes, 77 watersnippen, 12 witgatjes en 2 oeverlopers…..

Hier kun je de resultaten in detail bekijken:  wvgls- oktober 2018