Blikvangers van 23/09 tot en met 29/09/2019.

Machteld Kaesemans

De Grauwe franjepoot, die men kan omschrijven zoals in het gedichtje van Guido Gezelle  “O krinklende winklende waterding,  met ‘t zwarte kabotseken aan …” werd gezien aan de Put van Vlissegem. Deze zeldzame vogel trok vele vogelaars aan. Hij draait wel tot 60x per minuut rond zijn as op zoek naar voedsel. Een tweede zeer zeldzame vondst was het Stormvogeltje  boven de Noordzee in Blankenberge. Een Noordse stormvogel was ook van de partij. Een Middelste zaagbek vloog over aan de Baai van Heist.  Kuifduiker en Geoorde fuut werden gezien op Roksem put e.a, opgepast in winterkleed zijn beiden makkelijk met elkaar te verwarren. Bij de kleine vogels noteerden we  een niet zo vaak te vinden Bladkoning. Grote groepen graspiepers, zelfs 776 in Wingene, trokken over. Enkele Paapjes lieten zich nog eens bewonderen voor hun vertrek, evenals mooie groepen Putters … altijd de moeite om te bekijken met al die mooie kleuren!

Dit was het voor deze week…op naar de volgende!

Groeten van Machteld.

Middelste Zaagbek.

© Marnix Vyncke

Kuifduiker / Geoorde Fuut.

© Marnix Vyncke / Wim Trio.

WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Arno Beidts, Bart Dumez, Bart Verstraete, Bernadette Bonants & Hans Manni, Bernard Miserez, Birger Calis, Bjorn Longueville, Blondeel Dirk , Bruneel Luc, Carola Van Hove, Davy Bosman, Dirk Vanpaemel, Dirk Vercoutter, Dirk Werbrouck, Dries Candaele, Eddy Becue, Elie Coremans, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Ewout Ickxs, Filip De Ruwe, , Fons De Wispelaere, Frank De Scheemaeker, Frank Demey, Geert De Clercq, Gregory Mortier, Guido Rappé, Hans Compernolle, Hans De Blauwe, Hans Delrue, Hans Vanhulle, Harry Van De Laer, Hendrik Borglevens, Herman Blockx, Hilbran Verstraete, Ivo Rosiers, J Vanryckeghem, Jan Lambert, Jan Talloen, Jasper Wille, Joachim Pintens, Johan Beyne, Johan Buckens, Johan Devos, Johan en Karin Steuperaert-, Mels, Johan Lippens, Joseph De Groote, Karel Tack, Kenny Hessel, Koen Baute, Koen Maréchal, Kris De Wit, Kurt Van Damme, Lambelin Pierre, Leo Declercq, Lowie Lams, Luc De Cat, Luc Lens, Luc Vanpaemel, Machteld Kaesemans, Magda Vermoortele, Marc P, Marcel Pottier, Marnix Vyncke, Miguel Demeulemeester, , ylle Johnny, Nick Campe , Nick Vanclooster, Niek Godfroid, Olivier Vergucht, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Paul Decuypere, Peter Claus, Philip De Somer, Pierre Blockx, Pieter Van Hauwaert, Raf Drijvers, Resteau Nathalie, Rik Vande Kerchove, Rita Vanhullebusch, Rodrik Steverlynck, Romain Deloof, Rony Lierman, Rudy Deplae, Sam Dewanckele, Sander Bruylants, Serge Allein, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Steven Keteleer, Stijn Baeten, Stijn Borny , Tine Devroye, Tony Parmentier , Vanacker Johny, Verbruggen, Verduystert J.P, Vic Puype, Willy Dias, Wim Dierickx, Wim Houtteman,  Wim Pauwels, Wim Trio, Wouter Faveyts, Xavier Dirix.

Stormvogeltje.

© Filip De Ruwe.

Noordse Stormvogel.

© Marc De Ceuninck.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=

Bladkoning.

© Johan Buckens.

Paapje

© Johan Buckens.

Graspieper.

© Marc Nollet.

VOGELLIJST:

Kwartel, Hutchins’Canadese gans, Middelste zaagbek, Kuifduiker, Geoorde fuut, Stormvogeltje, Noordse pijlstormvogel, Pijlstormvogel spec, Lepelaar, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Rode wouw, Bruine kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral,  IJslandse grutto, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Grauwe franjepoot, Geelpootmeeuw, Noordse stern,  Grote stern, Zwarte stern, Grote jager, Kleine jager, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Bladkoning, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte Vliegenvanger, Appelvink,  IJsgors.

Putter.

© Geert Vanhulle.

Bovenste foto © Grauwe Franjepoot / Filip De Ruwe.

Machteld Kaesemans 1/10/2019.