Blikvangers van 5/04 tot en met 11/04/2021

Machteld Kaesemans

 De sterren van deze week waren de twee Rosse Franjepoten in Knokke op de Kleyne VlakteHet Zwin. Een  Kuifduiker in zomerkleed is ook niet te versmaden en 14 Geoorde futen aan Roksem Put trokken de aandacht. Een Zwarte Wouw  vloog over de Wilgenbroeken in Oostkamp.

Nieuw voor deze periode en hoopgevend voor een mooie Lente was het geluid van de eerste Koekoek en de eerste Nachtegaal!!! De eerste  Strandplevieren en heel wat Kleine Plevieren waren van de partij. Een Engelse Kwikstaart bracht wat leven in de brouwerij!!!

Om af te sluiten meld ik nog graag de mooie Bonte Vliegenvanger. De meeste vogels die ik hier opsomde zijn allen nieuw voor 2021.

Doe zo voort en tot volgende week.

Groetjes van Machteld.

Zwarte Wouw

© Marc De Ceuninck

Kuifduiker / Geoorde Fuut

© Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 296 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 6184 waarnemingen ingevoerd en 192 soorten.

Koekoek

© Marnix Vyncke

Strandplevier / Kleine Plevier

© Johan Buckens / Jan Baert

Nachtegaal

© Chris Melis

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Kuifduiker, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Zeearend, Rode Wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Krombekstrandloper, Paarse strandloper, Rosse franjepoot, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Kleine jager, Zeekoet, Velduil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Waterpieper, Rouwkwikstaart,  Kruisbek, IJsgors.

Bonte Vliegenvanger

© Johan Buckens

Bovenste foto: Rosse Franjepoot © Patrick Keirsebilck

Machteld Kaesemans  13/04/2021