Nieuws van het slechtvalken-‘front’ april 2021

Paul Maertens

Nieuws van het slechtvalken -“front”                               Brugge, 9 april 2021

 

Velen onder jullie hadden heel wat vragen rond de zonderlinge gedragingen van de Brugse slechtvalken.

Waarom worden de eieren niet meer bebroed?

 

 

Dat is toch nefast voor de eieren,  zolang in de kou en onbeschermd?

 

 

Waarom doet het vrouwtje slechtvalk zo vreemd?

 

 

Hoe komt het dat het vrouwtje slechtvalk plots geen enkele koesterdrang vertoont naar ‘haar’ eieren, of is het net daar dat het schoentje wringt?

Het is enkel het mannetje slechtvalk die de eieren echt bebroedt?

 

 

Ondertussen kunnen we al heel wat stukjes van de puzzel samen leggen. Door de toename van slechtvalken hebben we waarschijnlijk een verzadiging bereikt en neemt de wedijver toe om een goede nestplaats. Het jonge geweld van 1ste jaars slechtvalken staan te drummen maar de nestplaatsen en de territoria worden schaars met als gevolg gevechten waar in de natuur de wet van de sterkste heerst. In Brugge is het net zo verlopen.

Een jonge krachtige valk ♀heeft het aangedurfd om moeder slechtvalk aan te vallen voor een gevecht op leven en dood. Een makkelijk slachtoffer, verzwakt na het leggen van de eieren en stram door te weinig beweging door het langdurig broeden; met als gevolg het onderspit gedolven en gekwetst geland in de Wollestraat. Daar werd moeder geholpen ( door tot nog toe ongekenden ) tot in het VOC Beernem waar ze sterk verzwakt kan herstellen van haar verwondingen.

Gevolg is dat die jonge deerne nog geen kaas gegeten heeft van het broeden en grootbrengen van kuikens, maar liever de bloemetjes buiten zet, getuige haar bijna totale afwezigheid op de nestbak en als ze er al is haar totaal gebrek aan betrokkenheid (slechte stiefmoeder).

 

 

We, (Antoine, Johan Vdp en mezelf)  hebben duidelijk gemerkt dat het jonge vrouwtje een 1ste jaar kleed heeft (nog een lichte bruin-grijs tint op de rug en de kop). Dit betekent dat dit wijfje nog niet geslachtsrijp is, wat dan haar houding naar de eieren toe kan verklaren.

 

 

Dit alles zal er voor zorgen dat we dit voorjaar geen eierschalen zullen zien breken met de ‘eitand’ en dat we de voedselbedeling met het nodige ellebogenwerk om op de 1ste rij te staan zullen missen.

Het af en aan vliegen met prooien zal er ook niet zijn, net als de explosieve groei van de jonge kuikens en de enthousiaste eerste vleugelslagen, laat staan het eerste vertrek.

 

Het wordt een stil voorjaar daar hoog op de toren.

Hoe zal het met moeder slechtvalk vergaan? Wordt vervolgd.

Uitkijken naar 2022 ?

 

Voor Mergus Vogelwerkgroep

Project slechtvalken

Paul Maertens

0495 685241

maertensp@belgacom.net