Blikvangers van 29/03 tot en met 4/04/2021

Machteld Kaesemans

Na de zomerse periode kregen we de laatste dagen van maart terug de winter op bezoek, toch werden er verscheidene nieuwe soorten genoteerd. Een Steppekiekendief vloog over de Hoge Noen, heel uitzonderlijk want van 6/04/2020 werd geen enkele “steppekiek” meer gezien in onze regio. Een Steltkluut bracht een bezoek aan Weiden ’t Pompje  zoals veel opeenvolgende jaren … een elegante vogel! Een eerste Visarend vloog over het Zwin en een Rode Wouw was van de partij. De Purperreiger is sinds eind maart regelmatig te zien. De Beflijster werd eveneens genoteerd. Bij de kleinere vogels noteer ik als nieuwkomers de Gekraagde roodstaart, de Sprinkhaanzanger, de Huiszwaluw, de Europese kanarie en een Appelvink maar dit is een jaarvogel.

Tot volgende week en groetjes

Machteld.

Steltkluut

© Marc Nollet

Visarend / Rode Wouw

© Marnix Vyncke / Johan Buckens

Purperreiger

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 299 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5980 waarnemingen ingevoerd en 189 soorten.

Beflijster

© Kris De Rouck

Gekraagde roodstaart / Europese kanarie

© Mauro Buckens / Joachim Pintens

Huiszwaluw

© Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kleine zwaan, Zomertaling, Topper, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Geoorde fuut, Meenatortel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Bokje, IJslandse grutto, Grutto, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Sprinkhaanzanger, Beflijster,  Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Europese kanarie, Kleine Barmsijs, Kruisbek, Goudvink, Appelvink.

Appelvink

© Marc Nollet

Bovenste foto: Steppekiekendief © Victor Claes

Machteld Kaesemans 06/04/2021