Resultaten watervogeltelling januari 2024

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in januari maar liefst 44160 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ). Een relatief normaal aantal voor de laatste jaren, iets meer dan vorig jaar. We telden ( slechts ) 48 soorten! Veel plassen lagen (  half ) bevroren , net zoals weiden en akkers. Dit had zeker invloed op bepaalde soorten…..

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld zag er in januari  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 10800
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 6017
3 Poldercomplex Damme West DAMME 1841
4 Kwetshage VARSENARE 1493
5 Poldercomplex DUDZELE 1431

 

De vaste waarden van de regio,  Uitkerkse Polder, Zwin en Kwetshage, bevestigen elke maand hun waarde.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dit jaar ook de typische januarisoorten :

1 Smient 13919
2 Wilde Eend 6929
3 Meerkoet 4478
4 Kievit 3467
5 Wintertaling 2576

 

De  aantal dodaars ( 71 ex ) was normaal. In januari tellen we normaal gezien zo een 300-tal  futen, deze keer opmerkelijk veel nl 448 ex. We zagen 1 geoorde fuut tijdens de tellingen en 2 parelduikers zijn uiteraard merkwaardig.

Er zaten eerder weinig aalscholvers (239 ex ).

De  reigerachtigen blijven het goed doen, ondanks de koude periode. We telden nog 19 koereigers. Slechts 18 ooievaars…hier speelt de vorst van de voorbije periode misschien een rol en nog 1 lepelaar. We blijven de ene kwak vermelden.

Bij de zwanen  hadden we relatief hoog aantal knobbelzwanen ( 85 ex ), echter geen kleine zwanen.

Bij de eenden scoren enkel soorten toch wel recordaantallen, gemeten over de laatste jaren…..krakeend met 1431 ex , toch wel de eend die aan een felle toename bezig is de laatste tijd. Ook recordaantallen voor pijlstaart ( 290 ex ) en ( verrassend  ) tafeleend  ( 270 ex ). Ook heel hoge aantallen  bij smient (13919 ex ), wilde eend ( 6929 ex ) en slobeend ( 978 ex ). Waar die 24 mandarijneenden ( !! record !! ) vandaan komen weet ik niet….Uitzonderlijke waarnemingen voor onze regio zijn alvast ook  3 middelste  en 4 grote zaagbekken. Er zat in Zeebrugge 1 topper.

We halen recordaantallen voor januari met 1030 waterhoenen en 4478 meerkoeten.

Bij de steltlopers haalt bonte strandloper ( 1659 ex ) een topaantal, bijna allemaal in het Zwin. Ook het aantal tureluur ( 323 ex ) is voor januari hoog. Door de vorsteperiode waren er opvallend weinig kievitten ( 3467 ex ) en wulpen (  1820 ex ). Er was voor de tijd van het jaar eerder een heel matig aantal goudplevieren ( 61 ex ) en bontbekplevieren ( 11 ex ). Naast 23 rosse grutto’s waren er reeds 6 grutto’s aanwezig. Voor het overige nog enkele leuke waarnemingen en aantallen: 6 paarse strandlopers, 15 zwarte ruiters, 3 bokjes, 9 houtsnippen, 15 kanoeten, 36 kemphanen……

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:  wvgls- januari 2024