Resultaten watervogeltelling februari 2024

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in februari 2024  34011 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ), zowat eenzelfde aantal als vorig jaar. We telden 52 soorten!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld is vrij traditioneel.

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 9830
2 Poldercomplex Damme West 1864
3 Poldercomplex Damme Noord (Rombautswerve) 1551
4 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1514
5 Achterhaven ZEEBRUGGE 1419

 

De top 5 van de talrijkste soorten  kan niet traditioneler zijn….

1 Smient 13539
2 Wilde Eend 3274
3 Kievit 2864
4 Meerkoet 2440
5 Wintertaling 2054

 

Bij dodaars en futen halen we normale aantallen. De ene parelduiker in de Achterhaven blijft een uitzondering.

We telden 244 aalscholvers, wat heel weinig is voor februari. Het aantal is eerder dat van een lentetelling.

De reigers doen het vrij normaal , zeker als we dit toetsen aan eerder recente resultaten. De 47 koereigers blijven opmerkelijk . Een lepelaar in februari is ook mooi meegenomen.

We telden 41 knobbelzwanen.

Het lage aantal meerkoeten ( 2440 ex ) laat net als bij de aalscholvers vermoeden dat het voorjaar bij die soort reeds volop speelt.

Bij de eenden hebben we opnieuw uit uitschieter. De 278 pijlstaarten vormen het hoogste aantal in de laatste 20 jaar tellingen!   We telden heel veel smienten ( 13539 ex ) en in tegenstelling met de laatste tellingen eens eerder weinig krakeenden ( 784 ex ). Voor de rest alles vrij gewoon. Onder de noemer “ speciallekes” vermeld ik graag 1 topper, 1 middelste en 2 grote zaagbekken en nog 1 Chileense smient.

Een tegenvaller is het extreem laag aantal kluten ( 11 ex ). Mooie tellingen waren 14 kanoet en 14 bokjes. Voor de rest ook bij de steltlopers ook alles vrij normaal. De grutto’s ( 5 ex ) waren nog erg zeldzaam.

Ik vermeld nog enkele leuke waarnemingen met kleine aantallen: 7 drieteenstrandlopers, 5 houtsnippen, ( slechts ) 4 zwarte ruiters en 1 witgat.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- februari 2024