Resultaten watervogeltelling maart 2024

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in maart 2024 nog  21725 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen), goed  voor 55 soorten. Dit is volledig in de lijn van de vorige maarttellingen, normaler kan het bijna niet voor een slottelling van het seizoen.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in maart  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 6271
2 Poldercomplex Damme West DAMME 1167
3 Bunkerweiden VLISSEGEM 991
4 Het Zwin KNOKKE-HEIST 991
5 Achterhaven ZEEBRUGGE 879

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 6363
2 Wilde Eend 2300
3 Wintertaling 2009
4 Meerkoet 1632
5 Wulp 1547

 

Bij dodaars en futen halen we normale aantallen. Een heel leuk resultaat is zeker  de 20 geoorde futen en voor een kuifduiker moeten we ook toch al 5 jaar terug in de tijd.

Zoals steeds in maart zitten de meeste reigers op hun laagste aantallen. Voor maart is 31 koereigers en  33 kleine zilverreigers een relatief hoog aantal. De kwak in de “Nieuwe Vrede” in Knokke blijf ik graag vermelden !!!

De meeste eenden halen vrij normale aantallen. Krakeenden ( 765 ex ) bevestigen de stijgende trend . Tafeleenden  ( 26 ex ) scoren opnieuw zeer laag.  We telden eerder weinig smienten ( 6363 ex ) . Pijlstaarten ( 179 ex) en wintertalingen ( 2009 ex ) haalden een mooi aantal. Uitzonderingen voor de maand maart waren alvast nog  1 topper, 1 middelste zaagbek  en 2 grote zaagbekken. We telden reeds 2 zomertalingen.

 

Bij de steltlopers geen uitschieters in de hoge aantallen Alles vrij normaal of eerder laag……zo telden we slechts 438 scholeksters, slechts 247 kluten en 12 kemphanen.  Zoals meestal in maart waren ook reeds grutto’s in de regio, nl 254 ex ….een eerder heel matig aantal! In de kleine aantallen hadden we deze maand 3 groenpootruiters, 3 witgatjes, 3 oeverlopers, 1 zilverplevier, 5 bokjes en 2 kanoeten….

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- maart 2024