Blikvangers van 02/08 tot en met 08/08/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw geen zomerweer maar toch heel wat waarnemingen. Er werden een vijftal nieuwe soorten gezien wat altijd heel leuk is ! De  najaarstrek komt stilaan op gang, dus regelmatig luisteren en kijken. Woudaap, Kwak, opnieuw een Grauwe Kiekendief, Waterrietzanger en Grote Karekiet waren van de partij!!! Als eerste foto zien jullie ditmaal een Kwartel, deze vogel werd praktisch elke week gehoord of gezien maar is zeer schuw en ditmaal kan je hem goed bekijken dank zij Dieder Plu. De Zomertaling was eindelijk ook eens in ons midden maar zomer kunnen we dit weertje niet noemen. Steltlopers van het geslacht Tringa werden  talrijk gezien oa. Witgat, Tureluur, Zwarte Ruiter en Groenpootruiter. Deze week voorspellen ze een paar droge dagen… dus waag jullie kans.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Grauwe Kiekendief

©Marc Van Daele

Woudaap / Kwak

© Antoine Cornelis / Tony Parmentier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 241 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2583 waarnemingen ingevoerd en 166 soorten.

Zomertaling

© Geert De Clercq

Witgat / Tureluur

© Marc Nollet

Zwarte ruiter / Groenpootruiter

© Marnix Vyncke / Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Woudaap, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Dwergstern, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Waterrietzanger, Grote karekiet, Graszanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Kruisbek, Appelvink.

Grote karekiet / Waterrietzanger

© Filip De Ruwe / Marc De Ceuninck

Bovenste foto: Kwartel © Dieder Plu

Machteld Kaesemans 10/08/2021