Blikvangers van 30/08 tot en met 5/09/2021

Machteld Kaesemans

Hier ben ik weer met de wekelijkse waarnemingen in het Mergus gebied en met de voornaamste aandachttrekkers. In de nacht van 01 op  02 september was er sterke vogeltrek. Er werden heel veel Bonte vliegenvangers genoteerd, Grauwe vliegenvangers en Gekraagde roodstaarten. Heist en omgeving is geweldig voor de trek. Natuurlijk werden er  op veel andere plaatsen interessante waarnemingen gedaan zoals Porseleinhoen tot hiertoe nog niet veel gemeld, Grijze wouw, Zomertaling, opnieuw Draaihals, Ortolaan, Sperwergrasmus, veel Paapjes, 174 Putters e.a.

Voor de rest kijken jullie best op Mergus naar de waarnemingen en ga met dit mooie weer op stap !!!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Bonte Vliegenvanger

© Filip De Ruwe

Grauwe Vliegenvanger / Gekraagde Roodstaart

© Filip De Ruwe / Johan Buckens

Paapje / Putter

© Marnix Vyncke / Patrick Keirsebilck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 246 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3444  waarnemingen ingevoerd en 171 soorten.

Ortolaan

© Jan Baert

Sperwergrasmus / Braamsluiper

© Johan Buckens / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Zomertaling, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Grijze wouw, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Grote stern, Zwarte stern, Kerkuil, Bosuil, Draaihals, Zwarte specht, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Kruisbek, Appelvink, Ortolaan.

Appelvink

© Marc Nollet

Bovenste foto:  Porseleinhoen © Joris Everaert

Machteld Kaesemans 07/09/2021