Blikvangers van 27/12/2021 tot en met 2/01/2022.

Machteld Kaesemans

Ondanks het grauwe, natte weer waren er veel vogelspotters op weg. Er werden zelfs 4647 waarnemingen ingevoerd. Als eerste stel ik jullie een Rode Wouw voor, niet zo dikwijls te zien en zeker moeilijk om mooi te fotograferen in vlucht. We zagen ook nog één Kraanvogel, Kwak en Roerdomp … allemaal “specialekes”!!!! Bij de roofvogels werden er elke week Bruine en Blauwe Kiekendief gespot, steeds machtig om te observeren! Bij de kleinere vogels hield ik halt bij de Kleine Bonte Specht en de Zwarte Specht. De Cetti’s zanger liet niet na, ondanks het trieste weer om een deuntje te laten horen en de Kruisbek liet zich goed bewonderen net als de Goudvink, Appelvink, Grauwe Gors, IJsgors en Sneeuwgors. Kijk ondertussen toch nog zoveel als mogelijk naar de waarnemingen op www.mergus.be. en je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vogels! .

Tot de volgende en groetjes van

 Machteld.

Kraanvogel

© Marnix Vyncke

Kwak juveniel / Roerdomp

 

© Tony Parmentier / Marnix Vyncke

Bruine Kiekendief / Blauwe Kiekendief

© Geert De Clercq / Marc Van Daele

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 323 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4647  waarnemingen ingevoerd en 164 soorten.

Kleine Bonte Specht / Zwarte Specht

© Eddy Meynen / © Geert Vanhulle

Cetti’s Zanger

© Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Roodhalsgans, Kleine zwaan, Krooneend, Topper, IJseend, Grote zaagbek, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Alk / Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Beflijster, Waterpieper, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors.

Kruisbek

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Rode Wouw © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 4/01/2022