Blikvangers van 12/09 tot en met 18/09/2022

Machteld Kaesemans

Deze week heel wat nieuwe soorten waarvan de jagers de kroon spannen! Zo werden de Kleinste, Kleine, Middelste en Grote Jager gezien.  Andere zeevogels o.a. Zeekoet, Alk, Vorkstaartmeeuw, Grauwe Pijlstormvogel, Vaal Stormvogeltje e.a. werden gespot. Deze periode is inderdaad het moment om die vogels te zien. In de Uitkerkse Polders  was er ook een onverwachte invasie van Velduilen. De rest van de aanwezige vogels kunnen jullie vinden in de vogellijst van deze week en in de website van Mergus.

Door de talrijke aanwezigheid van zeevogels  heb ik mij vooral beperkt tot deze soort.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Middelste Jager

© Patrick Keirsebilck

Kleine Jager / Kleinste Jager

© Herman Blockx / Peter Adriaens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 207 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2359 waarnemingen ingevoerd en 176 soorten.

Zeekoet 

 

Marc De Ceuninck

Vorkstaartmeeuw / Grauwe Pijlstormvogel

© Vanmeerbeeck Philippe / Joachim Pintens

VOGELLIJST:

Geoorde Fuut, Noordse Stormvogel, Grauwe Pijlstormvogel, Grauwe Pijlstormvogel, Vaal Stormvogeltje, Witte Ibis,  Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bosruiter, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Paarse Strandloper, Rosse Franjepoot, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Vorkstaartmeeuw, Reuzenstern, Grote Stern, Zwarte stern, Grote jager, Kleine Jager, Kleinste Jager, Zeekoet, Alk, Alk / Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Bonte Kraai, Cetti’s zanger, Graszanger, Braamsluiper, Gekraagde roodstaart, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Waterpieper, Sneeuwgors.

Velduil

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: Grote Jager: ©Philippe Deruwe

Machteld Kaesemans 24/09/2022