Blikvangers van 5/09 tot en met 11/09/2022

Machteld Kaesemans

De najaarstrek zet zich voort met tal van zelfde vogels als vorige week, maar ook enkele nieuwe zoals Roerdomp, Kwak, Grauwe Kiekendief, Smelleken, Reuzestern, Zwarte Stern, Grote en Kleine Jager, Hop, Draaihals, Baardman, Fluiter, Bladkoning e.a. Bekijk de volledige lijst op waarnemingen van Mergus. Geniet van een wandeling in de natuur, maar vergeet onze mooie vogels niet !!!!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Roerdomp / Kwak

©Marnix Vyncke / Herman Blockx

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 245 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4421 waarnemingen ingevoerd en 190 soorten.

Grote Jager / Kleine Jager

© Filip De Ruwe / Marc De Ceuninck

Hop / Draaihals

© Marc Nollet / Filip De Ruwe

VOGELLIJST:

Zomertaling, Krooneend, Geoorde Fuut, Witte Ibis,  Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Grijze Wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Roodpootvalk,  Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  IJslandse Grutto, Bosruiter, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Reuzenstern, Grote Stern, Zwarte stern, Grote jager, Kleine Jager, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Hop, Draaihals, Zwarte Specht,  Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Fluiter, Bladkoning, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Boompieper.

Fluiter

© Johan Buckens

Bovenste foto: Reuzestern © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 13/09/2022