Blikvangers van 19/09 tot 25/09/2022

Machteld Kaesemans

Heel wat nieuwigheden deze week met 1 absolute  topwaarneming: “ de vangst van een Krekelzanger in het Zwin” op 21/09. Verder ook heel zeldzaam, een Bonte Kraai in de voorhaven op 23 en 25/09.

Het opsommen zeker  waard: 25/09  Grauwe Klauwier, 24/09  eerste Middelste Zaagbek, 22/09  Sperwergrasmus  en  Roodkeelpieper, 21/09 – Eerste Roek. Er was ook opvallende doortrek in de Fonteintjes van 277 Lepelaars en 456 Aalscholvers  op 21/09. Graag meld ik ook de aankomst van vele Bladkoningen en de mooie aantallen Velduilen in de Uitkerkse Polder… tot 10 vogels.

Tot de volgende week,

Machteld

Middelste Zaagbek / Roek

© Marnix Vyncke / Marc Nollet

Sperwergrasmus

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 300 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3739 waarnemingen ingevoerd en 204 soorten.

Lepelaars

© Marnix Vyncke

VOGELLIJST:

Kwartel, Middelste  Zaagbek, Roodkeelduiker, Geoorde Fuut, Witte Ibis,  Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, IJslandse Grutto,  Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Paarse Strandloper, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote Stern, Middelste jager, Kleine Jager, Kleinste Jager, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Kleine bonte specht,  Zwarte Specht, Roek, Bonte Kraai, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote Karekiet, Graszanger, Bladkoning, Snor, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Kleine Barmsijs, Sneeuwgors.

Bladkoning

© Johan Buckens

Voorste foto: Krekelzanger Didier Vangeluwe

2de foto: Bonte Kraai  Joachim Pintens.