Blikvangers van 31/10 tot en met 06/11/2022

Machteld Kaesemans

Nog t.e.m. donderdag trokken dagelijks vale gierzwaluwen door langs de kust, met het hoogste aantal van een groepje van 4 op dinsdag. Als je alle waarnemingen kritisch optelt zouden zeker 24 vogels kunnen gepasseerd zijn! De bonte kraai verbleef nog de ganse week aan de Westdam. Op dinsdag ook Pallas’ Boszanger aanwezig te De Haan!

Een roodstuitzwaluw pleisterde op zaterdag enkele uren in en rond het Zwin en verdween daarna in noordelijke richting.

De bruine boszanger liet zich nog de ganse week bekijken (maar vaak kortstondig en moeilijk) in de struwelen aan de Oostdam van Heist!

Nieuw waren 2 adulte kwakken aan de Nieuwe Vrede te Knokke. Vriendelijk verzoek het gebied niet in de vroege ochtend of late avond te betreden om de vogels te bekijken – gezien zich daar ook een makkelijk te verstoren slaapplaats van zilverreigers bevindt!

Dankzij het zachte weer nog steeds late doortrekkers als visarend, boerenzwaluw en tapuit gemeld.

Bij de half zeldzame soorten zijn roerdomp, buidelmees, roek, appelvink, Siberische tjiftjaf, brilduiker, sneeuw- en ijsgors, havik en kruisbek het vermelden waard.

De ontsnapte Amerikaanse zeearend weet zich nog steeds in de regio Vlissegem te handhaven.

Vale Gierzwaluw

© Joachim Pintens

Kwak

© Herman Blockx

 

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 305 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden  3682  waarnemingen ingevoerd en  217 soorten.

Pallas’ boszanger

© Johan Buckens

Bovenste foto: Roodstuitzwaluw© Joachim Pintens

Machteld Kaesemans 10/11/2022

PS: Al de geziene vogels van deze week kunnen jullie terugvinden op de website van Mergus.