Blikvangers van 12/12 tot en met 18/12/2022

Machteld Kaesemans

’s Nachts steeds vriestemperaturen, overdag rond het vriespunt! Vaak prachtig zonnig weer. Dus heel veel vogelaars op pad en veel toffe waarnemingen.

Absolute blikvanger was de Humes bladkoning die nog de ganse week in Blankenberge verbleef!

Verder moeten we het met een reeks ‘gewone’ zeldzaamheden stellen als rode wouw op 12/12 te Uitkerke en opnieuw eentje aldaar op 17/12 alsook te Vlissegem . De 2 kleine zwanen pendelen de ganse week heen en weer tussen Oedelem en Lapscheure en Appelvinken zijn steeds in klein aantal in de Zandstreek te vinden.

De koude periode zorgde verder voor de eerste Nonnetjes: 5 in wijfjes kleed in het Zwin op 18/12, ongekende aantallen water- en houtsnippen en bokjes, op zoek naar open water. Vooral op 18/12 de laatste dag van de winterprik een opvallende noordoost trek van kievit, wulp, goudplevieren! Ook de 2 toppereend te Beernem, 2 baardman in Uitkerke en her en der een roerdomp en groepjes waterpieper zijn zeker het vermelden waard.

Tot slot nog even de mooie groep sneeuwgorzen te Zeebrugge herhalen, vaak vergezeld van 1of 2 ijsgorzen en op zee roodkeel – en parelduiker.

Nonnetje

© Filip De Ruwe

Houtsnip

© Johan Buckens

Bokje

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Topper © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 19/12/ 2022