Blikvangers van 17/04 tot en met 23/04/2023.

Machteld Kaesemans

Opnieuw een indrukwekkend aantal waarnemingen deze week!

De trekvogels blijven niet wachten op warmere temperaturen en hebben hun tocht naar hun noordelijke broedgebieden duidelijk aangevat. Het gaat hem hier deze week vooral om steltlopers en stootvogels, de grote aantallen zangvogels zijn er nog niet. Dat merk je ook op als je door de polders fietst, er zit nog maar een fractie van het normale aantal rietvogels en zwaluwen.

Verder doen – in Dudzele toch – de (stelt) weidevogels het barslecht dit jaar? Wachten kievit en scholekster tot de akkers bewerkt worden? Dank zij de hevige regenval en dito hoge waterstanden wel overal nog veel wintertaling, slobeend en krakeend.

Na een voorproefje op 18 april was vrijdag 21 april een eerste topdag met een korte warmte opstoot en goed voor 16976 vogels langs de Fonteintjes te Zeebrugge. Absolute blikvangers waren 9 reuzenstern en 1 visarend. Opvallende aantallen: 14 purperreiger, 141 lepelaar, 212 zwartkopmeeuw, 555 regenwulp en een recordaantal van 1213 grote stern

Zaterdag 22 april was al even beklijvend aldaar met 26 purperreiger, 5 smelleken, 2 reuzenstern en 2 visarend en zondag 23 april dan weer de stootvogel dag met 6 zwarte wouw, 1 visarend, 47 bruine kiek, 3 blauwe, 3 grauwe of steppenkiek en 4 smelleken. 

Op zaterdag werden niet minder dan 162 vogelsoorten gemeld in de regio met als krenten een hop, een zwarte wouw over Lissewege, grauwe kiekendief over Dudzele en in het Zwin, Temminck’s strandloper te Stalhille, fluiter zingend in de Zwinbosjes, 7 koereiger in de eendenkooi van Meetkerke (wie weet), buidelmees en draaihals te Zeebrugge.

De Kuifduiker in prachtkleed verbleef nog de ganse week in Wingene, de roodkeelpieper aldaar werd pas zaterdag 22/04 opnieuw weer opgemerkt. Ook vlogen er minstens 2 ex over Zeebrugge op 18/04, net als 2 duinpieper. Verder zeker het vermelden waard: poelruiter in het Zwin op 21/04, in nu al minstens 9 gebieden steltkluut aanwezig en her en der een snor, appelvink, draaihals, Europese kanarie, geelgors en buidelmees.

Een kwak verbleef de ganse week aan het Waggelwater te Sint-Andries, een wouwaap werd gemeld in Varsenare en op verschillende plaatsen roerdompen.

Geert D. neemt volgende week opnieuw het tekstgedeelte van me over.

Frank De Scheemaeker.

Reuzestern

© Johan Buckens

Eerste foto: Kwak ©  Vandeputte Christian.

Tweede foto: Reuzenstern © Johan Buckens.

Tekst: © Frank De Scheemaeker

Machteld Kaesemans: 24/04/2023