Blikvangers van 24/04 tot en met 30/04/2023

Machteld Kaesemans

Rotszwaluw 

 

De voorbije week was wat weer betreft weer een allegaartje.
Nog altijd koude temperaturen maar toch wel al in de dubbele cijfers en zelfs flirtend naar de 20 of toch een poging op  het einde van de week.
De regen bleef ook niet uit, maar toch dankbaar ervoor want onze natuurgebieden liggen wat plas dras situaties betreft er zeer goed bij.
De steltkluten, eigenlijk zuiderse vogels van oorsprong, worden door de toenemende droogte in het zuiden aangetrokken door onze nu waterrijke wetlands.
Deze week waren ze overal in de regio te vinden, met zondag een maximum van 38 vogels in het nieuwe uitbreidingsgebied van Kwetshage.
In dit gebied werden ook heel wat bosruiters, temminck strandlopers, witwangsternen, enz. gespot. Het is een prachtig nieuw gebied met heel wat potentieel.
Deze week passeerden ook heel wat steltlopers onze kust op weg naar hun noordelijke broedgebieden. In het Zwin uitbreidingsgebied werden donderdag 82 groenpootruiters geteld, hier en daar bosruiter, groepen regenwulp en ook wat groepjes IJslandse grutto’s.
Donderdag was het trektellen aan De Fonteintjes een voltreffer.
Men telde er een piek aan zwaluwen waaronder 2174 gierzwaluwen, 639 oeverzwaluwen, 2831 boerenzwaluwen, 298 huiszwaluwen, maar ook 616 regenwulpen, 1 lachtstern en 1 visarend.
Naast de vele steltlopers in het Zwinuitbreidingsgebied, was een topper deze week toch wel een Amerikaanse goudplevier gespot op maandag 24 april.
Heel wat sternen werden deze week waargenomen waaronder bij telling een 2450 grote stern op het sterneneiland te Heist, passanten zoals dwergsternen, enkele witwangsternen, zwarte stern, reuzenstern en zelfs een lachtstern.
Er trokken heel wat roofvogels voorbij waaronder een zeldzame grauwe kiekendief in de Koolkerke weiden, een steppenkiekendief langs De Fonteintjes en heel wat bruine kiekendieven. In de regio werden ook al wat bruine kiekendieven gespot druk bezig met nestmateriaal in hun broedbiotoop.
Voorbije zondag hadden we eindelijk een mooie zonnige dag met toch al temperaturen, raar maar waar in de richting van 20°C.
Op de telpost De Fonteintjes stonden op die dag niet enkel een record aantal spotters, maar was het voor hen ook een topdag.
Hun relaas:
“Heerlijke eerste uurtjes van de dag, met veel beweging en enkele kleppers, zoals een velduil die een aantal keren heen en weer passeerde, een dicht langs vliegend mannetje wielewaal en het rijkelijk gebroken jaarrecord reuzenstern. De kroon werd echter met gemak gespannen door de rotszwaluw die kort, maar prachtig dicht over de duinen zoefde. Drie seconden van pure extase”.
Even melden dat de webcam die de slechtvalken volgt op de Onze Lieve Vrouwkerk weer operationeel is en dat we elk moment de geboorte mogen verwachten van hopelijk drie slechtvalkjes.
Het aantal waarnemingen deze week was enorm en teveel om allemaal op te sommen.
Voor meer details zie Mergus waarnemingen.

Tekst: Geert De Clercq

Foto’s: Rotszwaluw: Filip  De  Ruwe

               Amerikaanse Goudplevier: Hans Niekus

Machteld Kaesemans