Blikvangers van 05 t.e.m.11 Juni 2023

Machteld Kaesemans

Blikvangers 05 t.e.m 11 juni 2023

De harde noordoostenwind werd tegen het weekend vervangen door een zachtere oostenwind en dat bracht een onverwachte late voorjaarstrek op gang langs de kust van vooral reigerachtigen en zwaluwen –  en roofvogels in het Brugse.

De Fonteintjes werden opnieuw bemand door de vaste tel kern en dat gaf volgende vonken en vuur op 10/06. Zet je even op het puntje van je stoel: 2713 gierzwaluw, 44 lepelaar, 9 purperreiger, 8 grote zilverreiger, 2 grijze wouw, 2 bijeneter, 3 noordse gele en 12 grote gele kwikstaart, 6 grauwe vliegenvanger en 2 kruisbek. Ter plaatse graszanger en roodmus zingend!

Vale Gier

 ©  Marc Nollet

Ook op andere plaatsen op 10/06 natuurlijk hoogtepunten met op de eerste plaats een vale gier eerst boven Sint-Michiels en later mooi opgepikt boven Sint-Kruis. Verder tweemaal een rode wouw boven Oostkamp en visarenden over Blankenberge (1) en het Zwin (2).

De andere dagen in een notendop:

Maandag 05/06: 600 bontbek en 8 kleine strandloper Zwin. Visarend over Snellegem
Dinsdag 06/06: 3 reuzenstern langs Zeebrugge en 1 bijeneter over Zwin. 1 grauwe fitis zingend in Zwinpark
Woensdag 07/06: 1 strandplevier in Zwin
Donderdag 08/06: 1 roodmus zingend Fonteintjes Zeebrugge
Vrijdag 09/06: 1 rode wouw over Eernegem, mogelijks dezelfde vogel later over Zedelgem
zondag 11/06: opnieuw veel purperreiger en grote zilverreiger langs Fonteintjes, maar toppers waren een raaf over Heist, een zeearend over Sint-Michiels, een rode wouw boven Oostkamp en een zwarte wouw boven Damme.

Een overzicht van alle waarnemingen en hun waarnemers op www.mergus.be

Tekst: Frank De Scheemaeker

Geoorde fuut: Ignace Anseeuw

Zeearend: Marc DC.

Vale Gier : Marc Nollet

Machteld Kaesemans 13/06/2023