Blikvangers van 10/07 tot en met 16/07/2023

Machteld Kaesemans

©  Kleine jager © Marc De Ceuninck

Volop zomersfeer met de eerste najaar toetsen!

De jonge steltlopers, meeuwen, sternen, stootvogels en zangvogels (tweede broedsel vaak) zijn volop aan het uitvliegen. Hans Claes startte de reeks najaar tellingen in de Fonteintjes op zaterdag 15 07 met leuke aantallen gierzwaluwen (876 ex) en een eerste kleine jager ZW. Ter plaatse noteerde hij kwartel en graszanger.

Ook in het Zwin lopen de aantallen steltlopers nu vlot op. Vooral de ruiters met in het bijzonder tureluur scoren opvallend hoog voor midden juli. Ook  reeds krombekstrandloper en bosruiter en veel havik waarnemingen aldaar!

Tureluur

 © Marc Nollet

Het aantal koereigers begint nu ook aardig de hoogte in de gaan. Zo noteerde we al een groep van 19 vogels in de Achterhaven van Zeebrugge en ook in Klemskerke, Uitkerke, Koolkerke en Meetkerke vogels aanwezig!

Op 10 juli één juveniele kwak op de golf van Sijsele. Zou een koppel in de omgeving gebroed hebben?

Verder weinig te melden, tenzij dat de zwarte ibissen nog steeds in Kwetshaege Varsenare aanwezig zijn en er ook regelmatig kleine groepjes kruisbekken, vooral ten zuiden van Brugge, gezien en gehoord worden.

Volgende week meer spannende waarnemingen?

Foto’s: Gierzwaluw: Johan Buckens. /  Kleine Jager: Marc De Ceuninck / Tureluur: Marc Nollet

Tekst: Frank De Scheemaeker

Machteld Kaesemans: 18/07/2023