Mergus Nieuwsbrief augustus 2023: excursies – op reis – zomerfeest volzet – huiszwaluwen – watervogeltellers gezocht – vogelatlas – broedvogelnieuw uit NL – slotwoordje

Frank De Scheemaeker

Mergus Nieuwsbrief

Goedenavond/goedemorgen

 

MERGUS ZOMERFEEST VOLZET

We hebben de kaap van de 50 inschrijvingen voor ons Zomerfeest bereikt! Bedankt iedereen daarvoor. Heb je alsnog zin om mogelijks mee te gaan – kan je je via een mailtje naar fds4022@gmail.com op de wachtlijst laten zetten.

WOENSDAG AVOND 09 AUGUSTUS 2023

Iedereen van harte uitgenodigd op de laatste woensdagavond excursie/activiteit van deze zomer:

09.08.2023 18.10 uur havenparking L. Coiseaukaai Brugge

18.30 uur parking grensovergang Sint Anna ter Muiden

autotocht Sophiapolder en omgeving

 

Stefaan Anseeuw

Johan Debuck

Carpooling – verrekijker – telescoop aanbevolen – vooral voor steltlopers, reigers en eenden

 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023

Jef Dekempe nodigt jullie/ons uit:

Zaterdag 26 augustus is er een wandeling in de baai van de Somme, een natuurgebied van 3500 hectare, een unieke belevenis, een dag wandeling van 7uur rusttijden inbegrepen, er zijn grote groepen vogels te zien op trek, sommige nog in zomerkleed, ook zeehonden zijn er, sommige heel ver op zandbanken, we moeten veel door water soms door slijk, voorzie je van aangepast schoeisel of op blote voeten

Afspraak: randparking Steenbrugge om 08h00,

Meenemen: verrekijker, een iemand met telescoop is voldoende, picknick en drank voor de ganse dag

Leiding: Jef Dekempe                    Carpooling          Inschrijving gewenst via jefdkaom@hotmail.com

 

MET MERGUS EN STARLING OP REIS NAAR LESBOS OLV JOHAN DEBUCK in 2024

Deze begint aardig vol te lopen zie ik. Is dat ook een topbestemming met en westelijke en oostelijke vogelsoorten!

https://www.starlingreizen.be/reizen/vogelreis-naar-lesbos-2024/

 Alle gegevens over deze trip vind je door op bovenstaande link te klikken

 Een reis specifiek voor Mergusleden onder mijn leiding.

 Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar                   Johan

 

VACANTE WATERVOGELTELGEBIEDEN WINTER 2023/2024

Regionaal coördinator Marc De Ceuninck aan het woord

Hoys Frank,

We zoeken nieuwe tellers voor volgende gebieden (vervanging van Marc Nollet en Filip Bonte)

 

Bloemendaele SINT-ANDRIES
Expresswegput ST.-ANDRIES (Brugge)
Oostendse Vaart Nieuwege – Stalhille
Oostendse Vaart Scheepsdaele-Nieuwege
Poldercomplex HOUTAVE
Weiden Stalhille ( Nieuwwege )
Hoge Moere HOUTAVE
Hoge Moere MEETKERKE
Weiden STALHILLE

 

Kandidaten mogen mij steeds mailen marc.de.ceuninck@skynet.be en of bellen 0486 98 07 04. Marc en of Frank willen zeker de eerste keer meegaan met de kandidaten om het gebied te verkennen en de manier van tellen, noteren en doorgeven uit te leggen.

 

VOGELATLAS

De zomertellingen zijn zo goed als afgelopen – alhoewel – er kunnen nog steeds geldige territoria van graszanger, boomvalk, sperwer, etc ontdekt worden.

In september roepen we alle tellers bijeen met een woordje uitleg over de eindafwerking straks

HUISZWALUWEN BROEDVOGEL RESULTATEN 2023 BEKEND

Voor het 14 de jaar op rij telden we opnieuw alle bewoonde nesten van huiszwaluw in de regio. De vogels namen hun territoria later in dan gewoonlijk door het natte voorjaarsweer – maar het prachtig juni weer zorgde voor een late positieve kentering.

Ondanks de schommelingen per gemeente mogen we toch op een stijgend eindresultaat bogen en overschrijden we opnieuw de kaap van de 1000 bewoonde nesten.

In bijlage vinden jullie een gedetailleerd overzicht per deelgemeente en biotoop.

We merken dat steeds meer en kunstnesten bewoond worden en plannen de volgende jaren dan zeker een uitbreiding daarvan.

De grootste kolonie – 50 nesten bevindt zich aan het stadhuis van Damme, gevolgd door 42 nesten silogebouwen van Agri Verhelst te Meetkerke en we tellen enkele heel hoge aantallen aan prive woningen te Meetkerke, Dudzele, Blankenberge en Beernem.

In tegenstelling tot bv de Westhoek waar de meeste huiszwaluwen nog aan boerderijen broeden is dat bij ons voor 80% aan privewoningen, ca 5% aan stations, ca 5% aan scholen en 5% aan kerken. Nog slechts aan twee boerderijen – langs de Krinkeldijk te Oostkerke en de  Bredeweg te Klemskerke – waar de aantallen constant blijven.

Mag ik alle tellers van harte danken – die vaak ook een beschermend – sociaal controlerend woordje placeren met de zwaluwen bezitters en de verschillende stadsbesturen die een subsidie toekennen aan diezelfde bezitters.

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brugge 169 136 118 132 180 202 233 167 206 262 230 171 167 142
Knokke 193 179 158 142 138 134 128 105 131 149 135 120 105 124
Damme 163 129 132 128 126 98 102 162 108 124 138 127 162 168
Zuienkerke 44 30 40 53 47 61 96 91 120 127 91 74 91 105
De Haan 53 50 47 65 60 60 70 104 95 114 124 89 104 99
Jabbeke 79 91 81 100 143 145 164 122 179 204 174 130 122 135
Oostkamp 40 29 20 17 33 40 33 41 34 51 41 37 41 39
Zedelgem 8 9 5 6 17 18 58 105 56 95 96 100 105 130
Beernem 50 43 31 39 56 25 44 25 42 43 17 24 25 21
Torhout 9 7 15 15 20 30 50 16 44 30 20 12 16 16
Blankenberge           3 2 15 3 9 19 14 15 29
TOTAAL 816 703 667 697 822 822 998 953 1018 1207 1058 898 953 1008

 

LAATSTE NIEUWS

Op initiatief van de Ludo Mommerency (Westvlaamse steenuilenwerkgroep werd Friedel Nollet bereid gevonden om alle tellingen en beschermingsacties rond Steenuil te coördineren in onze regio. Wordt vervolgd

Uit het broedvogeloverzicht 2022 Nederland leuk nieuws gecopieerd:

Zeldzame soorten

Naast de beschrijving van ontwikkelingen bij algemene soorten is ook een overzicht van zeldzame broedvogels opgenomen. Dat zijn soorten die met hooguit enkele honderden paren in Nederland broeden. Het valt op dat soorten die zich recent vestigden in Nederland, zoals de Oehoe, Kraanvogel, Cetti’s Zanger, Zeearend, Rode Wouw, Witwangstern en Pontische Meeuw, in 2022 recordaantallen bereikten. Natuurontwikkeling, klimaatverandering en betere bescherming van vogelsoorten spelen hierbij een rol. Sommige van deze soorten nestelden overigens al weleens eerder, maar onregelmatig, in ons land. Dat andere vogels juist in een hoog tempo verdwijnen, laat zien dat de Nederlandse broedvogelbevolking heel dynamisch is. In een eeuw tijd is de Europese Kanarie bijvoorbeeld verschenen, maar tegen de verwachtingen in inmiddels ook weer bijna verdwenen. In 2022 werden nog maar twee zingende vogels in Nederland gevonden.

Bijzondere vondsten

Er waren ook enkele spectaculaire broedgevallen te melden in 2022. Zo wisten Bonte Strandlopers voor het eerst te broeden op de Marker Wadden, en brachten Koereigers voor het tweede jaar op rij minstens 8 vliegvlugge jongen groot in Overijssel. Witvleugelsterns hadden net als in 2021 wederom een succesvol broedgeval in Utrecht, terwijl Hoppen in Noord-Brabant succesvol broedden met minimaal 3 jongen. In Zuid-Limburg bracht een paar Roodbuikwaterspreeuwen minstens 2 jongen groot.

SLAAPPLAATSEN WITTE REIGERS

We stevenen wellicht af op nieuwe records van koereiger – kleine en grote zilverreiger

SLOTWOORDJE

 

  • Tot slot rest ik mij iedereen een aangename, vogelrijke tweede zomerhelft te wensen en veel plezier in het veld en vergeet jullie waarnemingen niet steeds correct in waarnemingen.be in te geven!
  • Vergeet niet regelmatig onze mergus facebook en website te raadplegen – steeds interessant nieuws, foto’s en blikvangers te bekijken

Frank en zijn voltallige bestuur