Blikvangers van 7-08 tot en met 13-08-2023.

Machteld Kaesemans

Kwartel © Filip De Ruwe

Na het slechtere weer de voorbije weken, was er deze week eindelijk wat verbetering en konden we de zon weer in min of meer volle glorie verwelkomen.
Het broedseizoen loopt op zijn einde en slechts enkele kleine karekieten, zuiderse  soorten zoals cetti’s zanger en graszanger laten zich nog wat horen.
Deze week waren ook nog hier en daar kwartels aan het baltsen.
Jammer genoeg werd er vrijdag een zeer zeldzame dode kwartelkoning gevonden in Sint-Kruis, waarschijnlijk ergens tegenaan gevlogen.
In Kwetshage werden deze week nog heel wat juveniele steltkluten (groot broedsucces!) geteld en werden overal groepjes gierzwaluwen, boeren- en huiszwaluwen gespot, stilaan aan het verzamelen voor hun trektocht zuidwaarts. 

              Steltkluut

                                               

Marnix Vyncke

Ook grote groepen spreeuwen en groepjes jonge putters op distels werden gezien..
De putter doet het trouwens goed als broedvogel en is al in heel wat tuinen te vinden.
Intussen passeren ook al heel wat noordelijk broedende vogels langs onze regio.
Heel wat steltlopers werden gezien, waaronder IJslandse grutto, kemphaan, kleine strandloper, krombekstrandloper, bonte strandloper, bontbekplevier, groenpootruiter, naast al wat groepen wulpen en voorbij trekkende regenwulpen.
Op veel plaatsen werden wespendieven gezien, maar het meest indrukwekkende waren fenomenale aantallen roofvogels (minstens 240 in een drietal uur) die donderdag Het Zwin passeerden.
Men telde 203 buizerds, 1 wespendief, 1 zwarte wouw, 13 bruine kiekendief, 5 sperwer, 1 torenvalk, 5 boomvalk en 1 slechtvalk.
Er waren heel veel juveniele vogels en ze vlogen voorbij schuin van over zee, komende van de top van Walcheren om de Westerschelde over te steken.
Waarschijnlijk zorgden de ideale weersomstandigheden deze week, na een lange periode van slecht weer voor de onverwachte grote influx.
Ook werd een snor en voor de eerste keer een juveniele grauwe klauwier geringd in het Zwin ringstation.
De polders zagen zwart van, of beter gezegd wit van de vogels, specifiek door de vele koereigers die overal in groepjes in de weiden bij koeien te zien waren. Zo waren er zelfs een 56 tal op de slaapplaats in Koolkerke. Ook werden in de Zwinvlakte op 8 aug. een groep van 17 kleine zilverreigers geteld en zondag 66 lepelaars. Ook enkele grote zilverreigers en zelfs een tweetal purperreiger kleurden onze regio.
Verder onder de waarnemingen deze week groepjes kruisbekken, een raaf boven centrum Brugge, een fluiter, een grauwe gors, kortom teveel om op te noemen.
Voor de details zie Mergus waarnemingen.

Tekst Geert De Clercq

Foto’s: voorste: Koereigers: Hans Van Nieuwenhuyze /Kwartel: Filip De Ruwe / Steltkluut: Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 16/08/ 2023