Blikvangers van 16/10 tot en met 22/10/2023

Machteld Kaesemans

Blikvangers 16 t.e.m. 22 oktober 2023

De weersomstandigheden waren wel heel afwisselend deze week: uitstekend trekweer op dinsdag en woensdag; bakken regen op vrijdag en zaterdag. Wellicht moet het een stukje kouder worden vooraleer de trek van vinken, spreeuwen, etc. losbarst.

De Raddes boszanger werd t.e.m dinsdag 17/10 te Heist opgemerkt, de Izabeltapuit t.e.m. donderdag te Zeebrugge net als de grauwe klauwier te Heist. De Ross ganzen lijken te gaan overwinteren in het westelijk deel van de regio.

Heel wat leuke waarnemingen op maandag 16/10: ca 4000  brandganzen komen slapen in het Zwin, buidelmees en Siberische tjiftjaf te Heist. Of de Zwarte Rotgans op de put van Vlissegem een wilde vogel is, is twijfelachtig.

Op dinsdag 17/10 laat de witte ibis zich opnieuw opmerken in het Zwin en vliegt er een rode wouw over.

Woensdag 18/10 brengt een grote golf buizerden over ons land, met o.a. 24 vogels over trektelpost Visartpark te Brugge tussen 10u15 en 13u34 (ook 10 grote zilverreiger en 1 rode wouw in die periode), een heel late steltkluut in het Zwin, een roerdomp in Uitkerke, een zeearend over Sint-Andries, 1 klapekster te Heist en minstens 59 koereiger op slaapplaats te Klemskerke en 75 te Wenduine.

Klapekster

© Eddie Meynen

Op donderdag 19/10 1 zeearend pleisterend in de Achterhaven van Zeebrugge en 1 geelgors in  de kustzone aldaar. Vrijdag 20/10 en zaterdag 21/10 regen en nog eens regen – wel leuk die dagen een pleisterende kleine jager op strand van Heist en enkele claims van vale gierzwaluw. Gezien het steeds grote aantal vogels op de Waddeneilanden is het wellicht een kwestie van dagen vooral bij ons een bevestigde waarneming.

Op zondag 22/10 1 buidelmees pleisterend in de Fonteintjes en Siberische tjiftjaf te Heist.

Tot slot zien we regelmatiger houtsnip, oever- en waterpieper, beflijster, bladkoning, kleine barmsijs en appelvink tussen de waarnemingen verschijnen. Boerenzwaluw worden schaarser en schaarser.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Foto’s: Zeearend © Marnix Vyncke / Klapekster © Eddie Meynen

Machteld Kaesemans  23/10/2023