Blikvangers 11 t.e.m. 17 december 2023

Frank De Scheemaeker

Blikvangers 11 t.e.m. 17 december 2023

Na een deugddoende vogelreis doorheen Sri Lanka in een Starling+Mergus organisatie is het opnieuw leuk in eigen regio te vogelen (watervogeltelling) en te genieten van wat deze week allemaal in onze regio gezien werd. En dat is heel wat!

De vaste heel zeldzame soorten lijken te gaan overwinteren: 2 Ross’ ganzen regio Klemkerke; Aziatische roodborsttapuit te Oudenburg en bruine boszanger te Heist.

Pallas’s boszanger op 12/12 te Heist. Goudvink op 14/12 te Beernem.

Kleine zwanen duiken alleen op 13/12 in de regio op: en dat zowel in Beernem, Oedelem, Sint-Kruis en Hoeke. Zelfde groepje op passage? Ook grote stern in Zeebrugge die dag.

Verder leuk natuurlijk die ene frater dagelijks in het Zwin gezien, ondertussen 3 sneeuwgorzen op het strand van Zeebrugge, grote zaagbekken op de Roksemput en Gentse Vaart van Brugge naar Moerbrugge, nog steeds groepjes barmsijzen her en der. Geen pestvogels meer!

Vandaag zondag 17.12 enkele onverwachte – jammer genoeg niet met foto’s gedocumenteerde claims: reuzenstern in het Zwin en zowel ijseend als stormvogeltje spec. over Wenduine. Die reuzenstern zou de eerste december waarneming ooit voor Vlaanderen zijn. Wel gedocumenteerd – 1 raaf over het Zwin! Net ingevoerd: 1 rode wouw te Uitkerke.

Tijdens de watervogeltelling dit weekend ook opvallend: mannetje nonnetje op Polderwind Zuienkerke, solitaire kraanvogels te Moerkerke en Uitkerke, 2 parelduiker te Zeebrugge en roerdomp te Oudenburg, Uitkerke en Hoeke.

Opvallend aantal: 1164 wintertaling Kleyne Vlakte Knokke op 11/12 en 11 bokje in Zedelgem, zelfde dag.

Frank De Scheemaeker in overleg met Machteld Kaesemans