“MIJN ROOFVOGELS” boek van Rob Bijlsma

Machteld Kaesemans


Volgens Jan Swimberghe verdient dit boek een extra aanbeveling.


Jan schrijft:


“Zopas verscheen bovenvermeld, ongemeen boeiend boek over roofvogels.

In korte hoofdstukjes neemt de auteur je mee naar zijn jeugdjaren toen de aanschaf van een kijker ook voor hem niet evident was en die hij door vakantiejobs bij elkaar sprokkelde.

Met een uiterst vlotte pen beschrijft de auteur zijn eerste stappen als ornitholoog bij de CJN,  toen  in het Nederlandse landschap roofvogels zo goed als ontbraken. Door aanplant van bossen op de schrale heide en de polder kwam er plots een revival van deze predatoren.

In korte hoofdstukjes bespreekt hij o.a. het gedrag van wespendieven, haviken en andere roofvogels en dit telkens met de wetenschappelijke verklaring.

Ik heb dit boek enkel diagonaal gelezen daar ik direct aanvoelde dat deze turf van 315 blz. iets is om te verorberen tijdens de donkere winterdagen !”


“Mijn roofvogels” door Rob Bijlsma

Uitgeverij Atlas  Amsterdam/Antwerpen