DINSDAG 09 APRIL 2013: AVONDSFEER IN EN ROND HET ZWIN

Frank De Scheemaeker

Na weken vriestemperaturen en schrale wind – voor het eerst een zachte avond. Koers gezet richting Zwin in de hoop een graantje mee te pikken van de onwaarschijnlijke trek langs de Fonteintjes vandaag. En ik heb het me niet beklaagd. Rond de Vrede een groep van 345 Kolganzen foeragerend naast baltsende Kieviten en Grutto’s. Wat verderop een Grote Zilverreiger en Buizerd rustend. Aan de Internationale Dijk  (19u40-20u40)  was het onmiddellijk raak: groepjes Vink en Graspieper volgend elkaar op, afgewisseld met kleine aantallen Boeren- en één Oeverzwaluw. In totaal trokken 3 w/imm Bruine Kiekendief laag door en sliepen er uiteindelijk twee samen met een subadult man Blauwe Kiekendief in de Vlakte. Ze interacteerden regelmatig met de twee aanwezige Velduilen. Veder ook 2 Blauwe Reigers en een groep van 18 Aalscholvers zeer laat doortrekkend (20u30). In de vlakte opvallend veel Tureluurs (tot 80 samen), Kluten, Scholekster en Zwarte Ruiter. Slechts een handvol wulpen kwamen slapen. Regelmatig lieten overvliegende Zwartkopmeeuwen hun gekend miauw horen en in het NOP van Retrachement tov de dijk zaten Buizerd en grote aantallen Smienten, Slobeend, Wintertaling en Krakeend. Op de terugweg naar huis in de Pereboomweiden van Dudzele noch even halt gehouden en ja – onmiddellijk een Blauwborst aan het zingen (20u50) en een overvliegende Steenuil. De lente is dan toch begonnen.