OPROEP: MEDEWERKERS GEVRAAGD: AFWERKING UNIEK ARTIKEL 30 JAAR BROEDVOGELS IN HET ZWIN DOOR WIJLEN GUIDO BURGGRAEVE

Frank De Scheemaeker

Hoys allen,

Guido Burggraeve werkte de twee jaar voor zijn heengaan – hard aan een bijdrage over 30 jaar broedvogeltellingen in het Zwin voor op de Mergus website. Dit artikel is grotendeels af en we zoeken kandidaten om het helemaal af te werken.

Wat is er voorhanden:

– een word document met de uitgebreide inleiding

– een word document met alle soort besprekingen

– een excellijst met alle broedaantallen per soort van 30 jaar ver

Deze bijdrages zijn nagelezen en in orde.

Wat moet nog gebeuren?:

We denken één persoon nodig te hebben voor:

– de excel tabellen zouden in grafieken moeten omgezet worden

– deze zouden in de soortbespreking moeten ingepast worden

– er zou een slotwoord moeten geformuleerd worden

En een tweede persoon (of groep personen) die voor foto’s van het Zwin en de verschillende vogelsoorten wil zorgen

En dan wellicht een derde persoon die de eind lay-out wil verzorgen.

Graag een mailtje naar frank.descheemaeker@skynet.be als je één of meerdere van die taken wil op je nemen. Frank wil voor de coordinatie zorgen.

Met vriendelijke groeten – Magda en Frank