Sfeerverslag: Mergus opruimingswerken “DAG VAN DE NATUUR” Lissewege zaterdag 21 november 2015

Machteld Kaesemans

2015-11-21 Groep Opruimingswerken

 

 

Tijdens de recentste watervogeltelling te Lissewege op zondag 15 november ontdekte de telploeg van Frank, Johan en Annemie grote hoeveelheden sluikafval aan de Eendenkooi en Monnikenwerve Lissewege.

 

 

2015-11-21 Lissewege        2015-11-21 kijkkhut

 

 

In de loop van de week rijpte bij Frank het idee om deze in het kader van de DAG VAN DE NATUUR te gaan opruimen. Hij besloot dan ook een oproep te plaatsen in zijn Nieuwsbrief van donderdag 19 november.

Tot zijn grote blijdschap gaven negen Mergussers gehoor aan zijn bede en trokken Jan S., Paul M., Karin M., Johan S., Johan V., Marc Dc., Kathleen C.,  Annemie O. , Tine D. en ondergetekende om 09u30 stipt richting Lissewege.

 

 

2015-11-21 Afval2 2015-11-21 Afval1

 

 

We verzamelden onder een niet aflatende regen in het totaal 65 kg afval; een ongezonde mengeling van gebroken bloempotten, plastic emmers, bouwafval, tiental flessen en blikjes, ijzeren staven, houtafval, vlak glas, enz…

Alles werd onder de vakkundig leiding van Paul M. en Jan S. gesorteerd en door de ganse groep in Frank zijn bestelwagen  naar het Brugse containerpark gebracht.

Nat maar innerlijk blij trokken we om 11u30 naar huis.

 

Frank De Scheemaeker