Aalscholvertelling 17/11/2012

Wim Jans

 

Alle slaapplaatsen werden weer nauwkeurig geteld. De resultaten: Zwin: 9, Misériebocht 62, Damme: slaapplaats 1: 79, slaapplaats 2: 4, Kanalen tussen Zelzatebrug en Palingpot: 228, Polderwind 21, Vloethemveld: 200, Expresswegput: 40, Buffelbrug 6, Zandberghoevevijver: 9, Blauwe toren: 3.  Bij de Blauwe toren werd de telling verstoord door een wandelaar met twee Jack Russels. Toen die twee hondjes me ontdekten, begonnen ze te blaffen en zijn een twintigtal aalscholvers opgevlogen. Wellicht zijn ze dan gaan slapen naar Polderwind. Zondag ben ik teruggekeerd naar de Blauwe toren en er was maar één Aalscholver aanwezig. De telling van januari zal dus uitsluitsel moeten geven of de Blauwe toren een permanente slaapplaats blijft. De vijver aan de Zandberghoeve kunnen we beschouwen als een nieuwe slaapplaats, aan de Buffelbrug kwamen al eerder Aalscholvers slapen en Stefaan Anseeuw zal deze slaapplaatsen blijven opvolgen.
Deze nieuwe kleine slaapplaats past wel in de tendens die de laatste tijd wordt waargenomen, Aalscholvers gaan meer verspreid gaan slapen  in kleinere groepen.
Rudi Vantorre meldt ook dat de Put van Cloedt geen slaapplaats meer is.
Het totaal aantal Aalscholvers in onze regio op 17 november 2012 komt op 661 vogels.

Rest me nog alle tellers te bedanken: Luc De Cat(Vloethemveld), Frank De Scheemaeker(Zwin), Gabriël Wieme(Misériebocht), Nicolas Endriatis(expresswegput), Rudi Vantorre(Kanalen tussen Zelzatebrug en Palingpot), Roy Vandenbussche(Polderwind), Emmanuel Crul(Damme), Stefaan Anseeuw(Buffelbrug en Zandberghoeve).

Alle gegevens worden nu doorgegeven aan Koen Devos en dus aan het INBO.

 

Foto  / Johan Opsomer