EEN GEKLEURRINGDE AALSCHOLVER GEZIEN?

Marc Nollet

Op 9 september 2010 zag Rik Vande Kerckhove een gekleurringde aalscholver. Via via vernam de Rijkswaterstaat Waterdienst uit Lelystad, Nederland deze aflezing. Prompt werd Rik aangeschreven door deze dienst met de volgende melding:
“De vogel, een vrouwtje, is door ons als nestjong geringd in de kolonie in de Kroon’s Polder op Vlieland. Het betreft daar een grondbroedende kolonie. Op het moment van ringen woog de vogel 1.770 gram, het is niet bekend of er meer jongen in het nest waren (bij grondnesten lopen jongen al snel uit het nest).”
Uit de bijgevoegde file bleek dat de afgelezen code LINKS GROEN YI was met ringnummer metaal: Arhnem 9008297. De vogel was geringd op 01/06/2006 en werd gemeld op 17/06/2007 en 02/09/2010 in Zuienkerke. Zie ook op waarnemingen.be
Het adres om te onthouden wanneer je een gekleurringde aalscholver ziet is:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat – Waterdienst
t.a.v. M. Roos of S. van Rijn
Postbus 17
NL-8200 AA Lelystad
Nederland