OPROEP TOT MEDEWERKING: BROEDVOGELINVENTARISATIES 2012

Frank De Scheemaeker

Hoys allen


Zoals jullie weten inventariseren we sinds jaar en dag de meeste weidevogelcomplexen en interessantste vogelgebieden in de regio.


In het kader van het monitoring project werd dit de laatste 5 jaar goed gestructureerd en de resultaten zijn ook voor alle tellers in een prachtig rapport beschikbaar.


Voor 2012 zijn opnieuw de meeste gebieden in genomen door  vrijwilligers en professionele tellers.


Alleen volgende gebieden wachten nog op een teller. Ze moeten tussen 01 april en 15 juli minstens 3 x geteld worden. Per gebied heb ik gepoogd het aantal tel uur per bezoek aan te geven – zodat je een inschatting kan maken van de tijd die zou moeten besteed worden. Het spreekt vanzelf dat een goede kennis van soorten en zang nodig is om zo’n inventarisatie tot een goed einde te brengen.


Kandidaten kunnen steeds Frank en of Dominique contacteren die dan voor de nodige veldkaarten en handleiding zorgen. De gegevens kunnen ingebracht worden in het AVIMAP.be programma zodat uitwerking door de computer gebeurt en veel tijd gewonnen wordt.


Wie is kandidaat voor:


Oostkerke:


–          Krinkeldijkweiden (1.5 uur)

–          Naaie (1.5 uur)

–          Plevierweiden (1.5 uur)


Dudzele:


–          Waterhofstedeweiden (2.5 uur)

–          Stinker en Blinker van Broekebruggen tot Zelzatebrugge (1 uur)


Ramskapelle


–          Stinker en Blinker van Zelzate bruggen tot Heist (1.5 uur)


Zeebrugge


–          Fonteintjes (2.5 uur)

–          Smientenweiden (1.5 uur)


Uitkerke

–          Groenwaecke (0.30 uur)   (grappig dat we voor dat klein, drukbezocht, interessant en gemakkelijk te tellen  gebied geen teller vinden…kan toch niet??!!)…………………………………………….


Buiten het monitoringproject zou ik ook graag de Kleiputten van Heist geteld zien…..kandidaten?


We zien uit naar jullie reactie


Frank en Dominique.