VERSLAG SLECHTVALKENHAPPENING 29-05-2012

Machteld Kaesemans

 

“GLUREN BIJ DE BUREN”

 

Een 20-tal Mergussers en nogal wat  enthousiaste toeristen kwamen rond de klok van 20.00 u dinsdagavond onze Slechtvalkenyoungsters begroeten en uitwuiven.

 

Eén van het drietal jongen, een dapper en ondernemend wijfje had inmiddels al het nest verlaten terwijl de overblijvende twee op de nestrand zaten te koekeloeren en te vleugelwieken. Dankbaar onderwerp dus voor de met verrekijkers en telescopen gewapende ‘spotters’.

 

 

De beide ouders kwamen om beurten post vatten op het hoge kerkgestoelte en één enkele keer werd er gejaagd op een overvliegende zilvermeeuw die zich luidruchtig krijsend uit de voeten maakte. ‘Verjaagd’ is hier de betere term want Slechtvalken doen zich vooral tegoed aan duiven én aan andere prooien in dezelfde grootorde. Ook ‘s nachts wordt er gejaagd en dit is niet zo verwonderlijk , gezien de hel verlichte kerktorens het jagen op prooien  in de omgeving aanzienlijk vergemakkelijken.

 

 

 

Al bij al is het broedgeval op de OLV-toren een uiteindelijk succesverhaal weliswaar in meerdere afleveringen en we durven hopen dat de vogels zich definitief in de middeleeuwse stede hebben gevestigd.

 

Guido Orbie.

 

Foto’s:  Bart Martens / Guido Orbie.