Goed “SLECHTVALKENNIEUWS”

Machteld Kaesemans

 

Op de Mergus- waarnemingensite die de laatste tijd bulkt van de ifo’s (identified flying objects) , vinden we met regelmaat de ‘Slechtvalken’ terug. Deze prachtige valken worden in ons hele observatiegebied veelvuldig gespot met een voorkeur voor de kust, de polders én de binnenstad. Zo kan je vrijwel zeker elke dag één of twee vogels op de OLV-toren of op Sint Salvator waarnemen.

Het verblijfs- en broedverhaal van deze  sinds 2008 ‘hoogste bewoners van Brugge’ is trouwens al meer dan eens beschreven : van het prille begin met het plaatsen van de nestbakken tot en met de tegenslagen door stormen, restauratiewerken op de OLV-toren en zelfs de onderlinge ruzies. 2012 was opnieuw een succesjaar met 3 prachtige pulli , overlevenden van een legsel met 5 eieren grootgebracht op OLV.

Een kleine groep gegadigden houdt jaar in jaar uit de vogels nauwgezet in de gaten en rapporteert meteen elke beweging, schermutseling of verandering. Dit ‘gluren bij de buren’ neemt in het voorjaar dermate proporties aan dat het niet anders kan of de vogels worden in hun intiemste doen en laten gade geslagen en gevolgd: balts, geroep en gekrijs en inleidend nestgedrag. Zo gebeurde alweer anno en voorjaar 2013 , met de melding dat de overjaarse stek op Sint Salvator de voorkeur kreeg op OLV.

Even afwachten dus om tot controle over te gaan en eveneens onze nieuwsgierigheid bedwingen na meldingen uit o.m. Oostende en andere plekken waar de valken al aan broeden toe waren.

Uiteindelijk zijn we dus vandaag  dd 5/04 op controle geweest en konden ons verheugen op een prachtig legsel met 5 eieren. Het gure weer zal de vogels wel geen parten spelen,  wel het voedselaanbod en dit is de reden waarom de vogels zo vroeg in het voorjaar gaan broeden. Het voedselaanbod is immers het grootst wanneer de pulli groot zijn, zeg maar tijdens de volledige maand mei.

We zijn uiteraard benieuwd hoe het hen verder af gaat en houden jullie sowieso op de hoogte van het verhaal.

 

Paul Maertens, meester-spotter

Guido Orbie , coördinator ‘Slechtvalken’

 

Foto  /  Johan Buckens