Sfeerverslagje Vogelkijkdag Fonteintjes Zeebrugge op zaterdag 04 oktober 2014

Frank De Scheemaeker

ūüėČ ūüėČ ūüėČ Hoys allen

Ziehier een klein verslagje van een ‘grootse’ ochtend. De verwachtingen waren inderdaad hoog gespannen. Al de ganse week mooi weer en leuke waarnemingen, wind zat opnieuw lekker zachtjes zuid en tegen de avond werd regen voorspeld.

Eerste uur was onderhoudend maar met lage tot normale aantallen spreeuwen, graspiepers, vinken – afgewisseld met eens zanglijster, veldleeuwerik en rietgors. Toch al enkele toppers met eerst twee grote zilver – en een koereiger, mooi samen overzee, kort daarna gevolgd door een eerste bruine kiekendief en smelleken. Geen verhoogde trekintensiteit tijdens het tweede en derde uur, zij het dat nu regelmatig groepjes kolganzen toekwamen, een waterral, groene specht en cetti’s zanger zich regelmatig lieten horen, op zee we een miki regelmatig een groepje meeuwen zagen parasiteren, plots 3 grote zilverreigers hoog noord vlogen, 6 rotganzen en 7 knobbelzwanen en resp 5 + 8 blauwe reigers wel voor zuid kozen, ook nog een roek tussendoor en minstens 3 grote gele kwikken. De klok ging naar elven en de aandacht begon wat te verslappen¬† .. een babbel en calvados momentje, de zo begeerde rode wouw leek toch niet te gaan passeren en toen brak de hel los: in een korte tijdspanne – dan toch eerst 8 Lepelaars en¬†iets later¬†4 ex¬†ZW, honderden meeuwen in de lucht boven het Filipsdok wat iemand de reactie uitlokte…dat kan alleen voor een Visarend zijn en warempel een prachtexemplaar zeilde hoog en ver maar met de telescoop goed herkenbaar naar zuid. Ondertussen een tweede smelleken ZW¬†en ontdekte ik een ‘kiekendief’ spec laag over de golven vliegend. Fel oranje borst,¬† egaal donkere onderste binnenste armpennen, opvallend witte buitenste handpennen (zonder opvallende¬†donkere¬†top)¬†en zware vlucht – die aan blauwe en zeker niet aan grauwe kiek deed denken. Dit gecombineerd met de bevestiging van Paul D dat hij de witte boa of halsring had opgemerkt, deed me besluiten dat het hier om een Steppekiekendief ging. Wellicht krijgen we hem met deze beschrijving en zonder foto’s niet gehomologeerd, het weze ook. Ondertussen een Slechtvalk hoog rondcirkelend, passeerden grote groepen Aalscholvers en wonnen drie Baardmannetjes eerst hoogte om dan later in de Fonteintjes neer te dalen. Waw wat was me dat allemaal!¬† Ondertussen liep de klok naar twaalven – tijd om vrouwlief te gaan afhalen en nam afscheid van de telbende – Paul en ¬†Stefaan , onze twee die hards ( extra bedankt) alsook Johan en Val√©rie, Eric en¬†Chris, Wim en¬†Kathleen, papa en dochter Claeysier, Eddy, Dries en enkele toevallige tellers/passanten.

Frank De Scheemaeker